Wiadomości - Aktualności

Kampania 'Potrzebuję rodziców od zaraz'

Dodał: Sylwia Robak Data: 2017-10-09 14:19:13 (czytane: 646)

Rozpoczęła się kolejna edycja kampanii 'Potrzebuję rodziców od zaraz'.

Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze jest duże, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby pomóc dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Bardzo często są to sytuacje zupełnie od nich niezależne, wtedy właśnie musimy być czujni i znaleźć miejsce w takiej rodzinie, która jest do tego profesjonalnie przygotowana.

To nie tylko codzienna opieka, ale rozwijanie zainteresowań, dbanie o zdrowie, niejednokrotnie o wyrównywanie szans edukacyjnych, a przede wszystkim o prawidłowy rozwój psychiczny. To olbrzymia odpowiedzialność, a jak mówił Jan Paweł II – nie tylko biologiczna rodzina może dać dziecku miłość, ale również taka rodzina, która podchodzi do wychowania z otwartym sercem i rozumie potrzeby dziecka.

Te rodziny, które czują się na siłach i zdają sobie sprawę z tej odpowiedzialnej roli zapraszam do kontaktu z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Na takie sygnały czekają również pracownicy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy pokierują zainteresowanymi osobami tak, aby mogły zdobyć pożądane informacje o wymaganiach i procedurach umożliwiających wychowywanie dzieci w rodzinie zastępczej.

Agata Wojtyszek
Wojewoda ŚwiętokrzyskiKampania Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”

Cele:
- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- pozyskiwanie rodziców zastępczych/kandydatów do stworzenia rodzinnych domów dziecka,
- integrowanie środowisk pracujących na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie lub czasowo opieki rodziców.

Dzieci czekają na ciebie - zostań rodziną zastępczą.

rodzina1.jpg

Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą:
- porozmawiaj z pracownikami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w swoim powiecie,
- sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki formalne,
- omów te plany z rodziną,
- uwzględnij opinię swoich dzieci.

Ważne, byś wiedział że:
- rodziną zastępcza może zostać małżeństwo lub osoba samotna,
- opieka zastępcza jest sprawowana czasowo,
- dziecko z rodziny zastępczej, może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się. 
Rodzina zastępcza to nie adopcja!

Pamiętaj, że:
- dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby,
- troska o cudze dziecko nie jest tym samym, co troska o dziecko własne. Dzieci kierowane do opieki zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności. Większość z nich ma silniejszą potrzebę uwagi i uczucia, może zatem wymagać więcej zrozumienia i cierpliwości. Dzieci potrzebują także utrzymania więzi z rodziną.

rodzina2.jpg

Obowiązkowe szkolenie umożliwia:
- pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka,
- poszerzenie świadomości na temat trudności w przeżywaniu przez dziecko rozstania z rodziną biologiczną,
- uzyskanie informacji na temat więzi dziecka z rodziną biologiczną i obowiązku umożliwiania kontaktu dziecka z najbliższymi,
- zwiększenia umiejętności opiekuńczych i wychowawczych.

Możesz stworzyć dla dzieci dom i zostać rodziną zastępczą.

Rodzinna piecza zastępcza to:
1) rodzina zastępcza: spokrewniona, niezawodowa lub zawodowa,
2) rodzinny dom dziecka (RDD).

rodzina.jpg


Wymogi formalne, by stworzyć rodzinę zastępczą/RDD:
- rękojmia należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- stałe miejsce zamieszkania w Polsce,
- warunki mieszkaniowe, pozwalające na pełnienie tej funkcji wraz ze stałym źródłem utrzymania,
- pełnia praw cywilnych i obywatelskich,
- wywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych wobec własnych dzieci,
- pełnia praw rodzicielskich.

Osoby decydujące się na bycie rodziną zastępczą/RDD przyjmują na siebie szereg obowiązków. Poza traktowaniem dziecka z szacunkiem i poszanowaniem godności muszą mu zapewnić:
- dostęp do opieki zdrowotnej,
- dostęp do edukacji, a także wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych,
- możliwość rozwoju zainteresowań,
- zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, społecznych i religijnych,
- kontakt z bliskimi, jeżeli sąd nie postanowił inaczej.

rodzina3.jpg

Ważne! Rodzicami zastępczymi nie mogą zostać osoby, które kiedykolwiek zostały pozbawione władzy rodzicielskiej, były skazywane prawomocnymi wyrokami  za umyślne przestępstwo.
Istotny jest także stan zdrowia - zdolność do sprawowania opieki potwierdza zaświadczenie lekarskie oraz opinia psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić głównie na skutek postanowienia sądu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 
 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Główny Inspektorat Weterynarii informuje o HPAI

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas...