Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2021-12-28 22:59:54 (czytane: 813)

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 12.00 w Powiatowym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie, odbędzie się sesja Rady Powiatu Pińczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034. 
 5. Uchwalenie budżetu powiatu na 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. 
 7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2018-2022.
 8. Sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej. 
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań planowanych w zakresie budowy, remontów i modernizacji dróg powiatowych w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2022  rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2022 rok. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/154/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie  określenia zadań finansowanych w 2021 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021-2034.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego. 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych oraz dla pełniących nieodpłatnie funkcje członków Zarządu.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zakończenie obrad. 


Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Groźne oblodzenia - ostrzeżenia

Meteorolodzy IMGW prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, powodujące niebezpieczne oblodzenia. Bądźmy ostrożni....