Wiadomości - Aktualności

Budowa zbiorników retencyjnych lekarstwem na suszę

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-10-01 10:46:47 (czytane: 102)

Susza, gospodarka wodna, ochrona zasobów wodnych - to były główne punkty dyskusji, jaka odbyła się 23 września 2020 roku w pińczowskiej hali widowiskowo - sportowej.

Do rozmów doszło z inicjatywy Polskiego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” – podmiotu odpowiedzialnego za krajową gospodarkę wodną. Gości powitał starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski w towarzystwie przewodniczącego Rady Powiatu Ireneusza Gołuszki, a następnie głos zabrał Henryk Kaczmarski – dyrektor Zarządu Zlewni Kielce. Przedstawiona prezentacja dotyczyła przede wszystkim wymagań formalnych w związku z pobieraniem wód gruntowych i głębinowych.

wody polskie (2)_1.jpg 

Dyrektor Kaczmarski poruszył także temat wód śródlądowych płynących oraz wód podziemnych będących własnością Skarbu Państwa, jednak to temat suszy zdominował wystąpienie szefa Zlewni Kielce.  

Susza to jeden z najważniejszych problemów Wód Polskich. Brak śnieżnych zim, mała ilość opadów, a z kolei  duża ilość zużycia wody przez przemysł i rolnictwo - sprzyja jej niedoborom, z czym mierzyć się muszą hydrolodzy. Podczas spotkania przedstawiono plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) na lata 2021-2027. 

Temat malejących zasobów wodnych przeważał także podczas zadawanych pytań. Interpelacje dotyczyły głównie budowy studni, stanu śluz i przepustów wałowych, powstawania polderów zalewowych oraz regulacji koryt rzek i cieków wodnych. Wysnuto wniosek, że jedną z metod zaradczych może być budowa zbiorników małej retencji, w co doskonale wpisuje się pińczowski projekt budowy zbiornika zwanego Morzem Pińczowskim.  

W spotkaniu uczestniczyli: kierownik wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Małgorzata Adamczyk,  Burmistrz MiG Pińczów Włodzimierz Badurak, Sekretarz UMiG Działoszyce Tadeusz Kawiorski, Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, Wójt Gminy Kije Tomasz Socha,  a także przedstawiciele sołectw, kierownictwo ARIMR, ŚODR, Nadleśnictwa Pińczów, kierownicy Nadzorów Wodnych z Buska-Zdroju - Łukasz Musiał, Kazimierzy Wielkiej - Marcin Laprus i z Jędrzejowa - Andrzej Sito.

wody_polskie__1_.jpg

 

 

 

wody polskie (3)_1.jpg 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Drozdal Team zdobywcą Pucharu Starosty!

36 zawodników celowało do tarcz podczas Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty Pińczowskiego. Impreza odbyła się w niedzielę 27 września...