Wiadomości - Aktualności

DPS w Pińczowie - Trzy dekady empatii

Dodał: Sylwia Robak Data: 2023-11-13 14:14:33 (czytane: 93)

Tu znaleźli dach nad głową, opiekę lekarską i życzliwość drugiej osoby. Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie świętuje w tym roku 30-lecie szczytnej działalności.

Działalności dla człowieka potrzebującego wsparcia i opieki. Placówka powstała w 1993 roku, z inicjatywy ówczesnego burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, śp. Witolda Kani. Na początku tegoż roku, Rada Nadzorcza Pińczowskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w Pińczowie, podjęła decyzję w sprawie nieodpłatnego przekazania w używanie kompleksu budynków na zorganizowanie Domu Pomocy Społecznej, a kilka miesięcy później, 11 października 1993 roku, wojewoda kielecki Józef Płoskonka wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie dla osób przewlekle chorych. Dyrektorem placówki został Krzysztof Wąsik, który z sukcesami zarządza DPS do dziś. Przez trzy minione dekady kilkukrotnie zmieniały się przepisy, podpisywano liczne decyzje i zarządzenia o zmianach, jednakże jedno się nie zmieniło – w pińczowskim Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wesołej 5, potrzebujący nadal mogą liczyć na opiekę, pomoc i empatię, a to jest przecież istotą funkcjonowania tego miejsca.

Od początku istnienia placówki zamieszkiwało w niej 345 osób, aktualnie przebywa tam 102 pensjonariuszy. Zatrudnienie w DPS, na przestrzeni minionych trzydziestu lat znalazło 219 pracowników, obecnie pracuje tu 65 osób. Placówka dysponuje 37 pokojami, w tym 7 pokojami dwuosobowymi, 30 pokojami trzyosobowymi (w tym 10 z łazienką).

11 października 2023 roku, dokładnie trzydzieści lat po zarządzeniu wojewody Płoskonki, w pińczowskim DPS odbyła się uroczystość jubileuszowa. We mszy świętej odprawionej w kaplicy przez ks. prałata Jana Staworzyńskiego, uczestniczyli m.in. wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, wicestarosta Ryszard Barna, członkini Zarządu Powiatu Pińczowskiego Jadwiga Irla, sekretarz Starostwa Pińczowskiego Wioletta Usnarska, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak i dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie Andrzej Piekoszewski.

Po modlitwach odbyła się część oficjalna, podczas której dyrektor DPS Krzysztof Wąsik przypomniał okoliczności powstania placówki i serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jej utworzenia i wspierali przez minione trzy dekady.

30_LAT_DPS__1_.jpg

30_LAT_DPS__2_.jpg

30_LAT_DPS__3_.jpg 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Strażacy zagrali w piłkę w Pińczowie

Pińczowska hala widowiskowo –sportowa nie raz już doceniana była przez wojewódzkich zwierzchników Państwowej Straży Pożarnej....