Wiadomości - Aktualności

Geodezja cyfrowa coraz bliżej

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-04-18 10:41:04 (czytane: 567)

W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie spotkali się starostowie, skarbnicy i przedstawiciele wydziałów geodezji z czterech powiatów, które wspólnie realizują projekt e-geodezja.

Kielce, Jędrzejów, Pińczów i Busko – te cztery powiaty wspólnie przygotowały projekt, który został dobrze oceniony (znalazł się na drugiej pozycji punktacji) i już obecnie podpisano pre-umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.

 egeodezjawspolne.jpg

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania, w środku starostowie: pińczowski - Zbigniew Kierkowski, buski - Jerzy Kolarz, jędrzejowski - Edmund Kaczmarek, kielecki - Michał Godowski.  

Najważniejszym celem strategicznym projektu e-Geodezja jest rozwój e-usług, to znaczy usług w formie elektronicznej, za pośrednictwem sieci Internet, udostępnianych przez starostwo dla społeczeństwa.

E-usługi są czymś w rodzaju specjalizowanych kanałów dostępu do systemów informacji przestrzennej [SIP], które z kolei są jednym z podstawowych narzędzi działania gospodarki w nowoczesnych społeczeństwach. Przy pomocy SIP uzyskuje się niezbędne informacje umożliwiające obrót nieruchomościami, przygotowanie i prowadzenie inwestycji, zarządzanie kryzysowe, wykonywanie analiz statystycznych, optymalizacja i wspieranie działań administracji i wiele innych. 

E-usługi pełnią także rolę kanałów (serwisów) transakcyjnych połączonych z systemem informacyjnych starostwa. W praktyce oznacza to, że z ich pomocą petent może zainicjować lub załatwić w starostwie wiele spraw nie wychodząc z domu. Należy też zaznaczyć, że wydziały geodezji, w tym szczególnie powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej udostępniają wykonawcom robót geodezyjnych ogromne ilości różnych materiałów. 

Geodezyjne bazy danych składające się na elementy SIP, to między innymi:
  • EGiB Ewidencja Gruntów i Budynków;
  • GESUT Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu;
  • BDOT500 Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500;
  • materiały archiwalne powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

E-usługi to przede wszystkim zaawansowana technologia, jednakże sens ich wykorzystania w praktyce jest uwarunkowany zawartością baz danych. Jeśli treść takich baz będzie niekompletna lub niespójna, to nawet najlepiej rozwinięte e-usługi nie będą działać prawidłowo. Dlatego istotnym celem projektu są działania zmierzające do znaczącego rozwoju ilościowego i jakościowego geodezyjnych baz danych, szczególnie w zakresie zbiorów EGiB, GESUT i BDOT500. W tym sensie znaczącym celem jest również tzw. cyfryzacja zasobu, rozumiana jako skanowania, opracowywanie, oznaczanie oraz przyporządkowywanie analogowych dokumentów papierowych, celem ich szybkiego wyszukiwania i udostępniania w ramach e-usług. 

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Pińczowie od lat rozwija system geoPortal, oferujący e-usługi w coraz większym zakresie, dla coraz większej liczby petentów. Barierą rozwoju są przede wszystkim finanse – aktualizacja i rozbudowa geodezyjnych baz danych, która jest bardzo pracochłonna i kosztowna. Uzyskanie dofinansowania UE pozwoli na znaczące podniesienie jakości informacji systemu informacji przestrzennej, co z kolei usprawni działanie e-usług, podnosząc ich jakość na wyższy poziom. Będzie także możliwe powiększenie asortymentu transakcji, udostępnionych dla społeczeństwa. 

Powiat pińczowski obok projektu e-geodezja realizuje również zadania z zakresu  e- zdrowie i e-administracja. Kwota dofinansowania do tych projektów przez RPO WŚ to prawie 5 milionów złotych.

GeoPortal Pińczów  dostępny na stronie: https://pinczow.geoportal2.pl

 IMG_4119.JPG


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

Informacja o wydłużonym czasie pracy w Urzędzie Skarbowym w Pińczowie....