Wiadomości - Aktualności

Nowa edycja programu Maluch+

Dodał: Sylwia Robak Data: 2019-12-11 12:44:08 (czytane: 615)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nowa edycję Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Maluch+".

maluch.jpg 

W ramach konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także uczelnie i współpracujące z nimi podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić w 2020 roku instytucje opieki nad małymi dziećmi.

Beneficjenci mogą składać oferty konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020r. (decyduje data stempla pocztowego)

Więcej informacji o naborze wraz z wnioskami do pobrania znajdą Państwo na stronie

 

 

 

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Pińczowie informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej...