Wiadomości - Aktualności

Od 16 marca będą ograniczenia dla przyjęć interesantów

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-03-13 13:27:34 (czytane: 749)

Informacja o zmianach w organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Pińczowie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSA.

SZANOWNI  PAŃSTWO
 
Od 16 marca 2020 r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Pińczowie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu wprowadzona zostaje zmiana organizacji pracy osób obsługujących interesantów.

Prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w urzędzie i załatwianie spraw

drogą mailową, pocztową lub telefoniczną.

 
Jednocześnie informujemy, że dla osób, które będą chciały załatwić sprawę osobiście 
w tutejszym Urzędzie, dostępny będzie wyłącznie POZIOM „0” (parter). 

WPROWADZONY ZOSTAJE ZAKAZ WSTĘPU NA WYŻSZE KONDYGNACJE.

PO WEJŚCIU DO BUDYNKU, NALEŻY PODDAĆ SIĘ POMIAROWI TEMPERATURY
I ZDEZYNFEKOWANIU RĄK, A NASTĘPNIE UDAĆ SIĘ DO STANOWISKA BIURA OBSŁUGI KLIENTA I POINFORMOWAĆ PRACOWNIKA URZĘDU O RODZAJU ZAŁATWIANEJ SPRAWY, PO TYM TELEFONICZNIE WEZWANY ZOSTANIE PRACOWNIK MERYTORYCZNEGO WYDZIAŁU LUB BIURA, 
KTÓRY WYDA DALSZE INSTRUKCJE.

Wydziały, biura i samodzielne stanowiska będą pracować według poniższych wytycznych.

Kasa Starostwa Powiatowego w Pińczowie będzie nieczynna. Wnosi się o dokonywanie płatności na rzecz Powiatu przelewami, np. poprzez system bankowości elektronicznej.

RACHUNKI BANKOWE DO WPŁAT

- opłaty skarbowe

96 8509 0002 2001 0000 0185 0035
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty komunikacyjne, prawa jazdy, dzienniki budowy, karty wędkarskie

75 8509 0002 2001 0000 0185 0025
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty ewidencyjne

27 8509 0002 2001 0000 0185 0016
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty geodezyjne

22 8509 0002 2001 0000 0185 0009
Bank Spółdzielczy w Pińczowie

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, trwałego zarządu i dzierżawy Skarbu Państwa

92 8509 0002 2001 0000 0185 0010
Bank Spółdzielczy w Pińczowie


NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE świadczone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019r. z poz. 294 z późn. zm.) w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku – wykonywane jest wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 41 357-60-01 wew. 212.
 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU  Z uwagi na zmniejszony skład osobowy Wydział przyjmował będzie każdego dnia:
 • 15 osób w sprawach rejestracji pojazdu
 • w transporcie – 1 osoba po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 41 357-60-01 do 05 w. 250
 • 10 osób prawa jazdy.
Przypominamy, że rejestracji pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia sprowadzenia, nabycia lub zbycia pojazdu.
Osoby, które  nabyły zarejestrowany pojazd mogą tylko zgłosić jego nabycie lub zbycie w terminie 
30 dni od daty nabycia lub zbycia drogą listowną lub e-puapem.
Wnioski spraw dotyczących Wydziału Komunikacji dostępne są na stronie BIP Starostwa.
Sprawy można załatwiać poprzez platformę e-puap, drogą listowną, 
natomiast informacje telefoniczne pod nr 41 357-60-01 lub mailowo pod adresem: katarzyna.korzeniowska@pinczow.net

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA - Wszelkie wnioski do Wydziału składane będą w Biurze Obsługi Klienta. Dokumenty, po ustaleniu telefonicznym, do odbioru będą również 
w Biurze Obsługi Klienta. Ponadto informacji udziela się pod numerem telefonu: 41 357-60-01 
wew. 230, 235.
 
WYDZIAŁ PROMOCJI I POLITYKI REGIONALNEJ - wszelkie informacje dotyczące spraw związanych z zadaniami Wydziału można uzyskać pod numerem telefonu 41 357-60-01 wew. 240, 241 oraz drogą mailową pod adresem: inwestycje@pinczow.pl Pisma przesyłać można również drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego – ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów.
 
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW - Poradnictwo konsumenckie wykonywane jest wyłącznie telefonicznie na nr tel. 41 357-60-01 i mailowo na adres joanna.chaluda@pinczow.net 
Formularze wniosków o interwencję konsumencką dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego, Pińczów , ul. Zacisze 5 (parter) oraz na stronie internetowej powiatu pińczowskiego http://powiat.pinczow.pl/powiatowy-rzecznik konsument%C3%B3w,10,18,18,p.html

WYDZIAŁ ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA  - wszystkie wzory wniosków umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego jak również w punkcie informacyjnym na parterze budynku Starostwa. Telefony kontaktowe 
z Wydziałem: 41 357-60-01 wew. 260, 262. Jednocześnie informujemy, że na czas wprowadzonych zmian wszystkie zaplanowane wyjazdy w teren zostają odwołane. O nowo wyznaczonych terminach wnioskodawcy zostaną poinformowani  odrębnymi pismami. W sprawach pilnych zalecany jest kontakt telefoniczny. Wszelkie wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta bądź drogą internetową (adres e - mail: starostwo@pinczow.pl).

GEOLOG POWIATOWY - wszelkie informacje związane z zadaniami z zakresu geologii można uzyskać pod numerem telefonów Wydziału Środowiska Leśnictwa i Ochrony Środowiska: 
41 357-60-01 wew. 260, 262.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
Wszelkie sprawy związane z zadaniami Wydziału można uzyskać pod numerem telefonu 
41 357-60-01 wew. 270 i 271 lub drogą mailową: teresa.gladysz@pinczow.net lub barbara.modrzewiecka@pinczow.net
Wszelkie wnioski dotyczące prac Wydziału (np. wniosek o sprowadzenie zwłok, wydanie zaświadczeń) rekomendujemy składanie drogą elektroniczną. Wnioski w wersji elektronicznej można pobrać pod adresem http://powiat.pinczow.pl 
 
BIURO RADY - realizuje wszystkie zadania, zalecany kontakt telefoniczny: 41 357-60-01 wew. 215
 
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PIŃCZOWIE - ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,  wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,  w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny. Wprowadzony został obowiązek dezynfekowania rąk oraz mierzenia temperatury petentom niezwłocznie po wejściu do budynku.

WYDZIAŁ GEODEZJI  KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI - Prosimy o maksymalne ograniczenie wizyt w urzędzie i załatwianie spraw drogą mailową, email: starostwo@pinczow.pl  pocztową: Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5; 28-400 Pińczów, telefoniczną  (41 35-760-01; 41 35-760-02, 41 35-760-03, 41 35-760-04, 41 35-760-05) lub za pomocą platformy ePUAP.
 
Ogranicza się wzajemny, bezpośredni kontakt mieszkańców Powiatu związany z załatwianiem spraw dotyczących udostępniania informacji, aktualizacji danych ewidencyjnych oraz obsługi prac geodezyjnych. Czynne będzie wyłącznie Biuro Obsługi Klienta (konsola) na poziomie 0(zero), które przyjmowało będzie wnioski. Brak będzie możliwości niezwłocznej realizacji wniosku. Sprawy realizowane będą w najkrótszych możliwych terminach. Uprasza się interesantów o korzystanie z elektronicznej drogi komunikacji z urzędem:
(adres email: geodezja_pinczow.poczta.onet.pl, lub poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe 

w Pińczowie ul. Zacisze 5; 28-400 Pińczów). Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr telefonu: 41-35-772-91. Tą samą drogą urząd będzie realizował wpływającą korespondencję. 

BYŁY INTERNAT Liceum Ogólnokształcącego -  UL. ŻWIRKI I WIGURY 40, PIŃCZÓW

Przyjmowanie interesantów ograniczone do minimum  -  obsługa  na parterze. Ponad to: 
 1. Wstrzymanie do odwołania wynajmowania miejsc noclegowych.
 2. Pomiar temperatury i dezynfekcja rąk osób wchodzących do budynku.
 3. Prowadzenie ewidencji osób wchodzących do budynku
 4. Zakaz wstępu na wyższe kondygnacje budynku.
 5. Biuro Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Inwalidów  - nieczynne
 6. Punkt Interwencji Kryzysowej  - kontakt telefoniczny – 41 357-35-75 wew. 3
 7. Biuro Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  - kontakt telefoniczny – 507 709 151
 8. Biuro świętokrzyskiego Klubu  Amazonek  -  nieczynne
 9. Biuro Związku Kombatantów RPi Byłych Więźniów Politycznych  - nieczynne
 10. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych -  kontakt telefoniczny  - 662 539 749
Młodzieżowe Centrum Kariery - Kontakt  41 376-60-78, mck.pinczowohp.pl
 
POWIATOWY URZĄD PRACY
 
Osoby, które mają wyznaczony obowiązkowy termin wizyty  w PUP w Pińczowie w miesiącu marcu, mogą przełożyć go telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na inny termin spotkania po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim doradcą klienta.

Wykaz telefonów do kontaktu:
tel. 41 357 26 40 wew. 19, 20, 24, 25

Klientom, którzy planują w najbliższych dniach przybycie osobiste do Urzędu a ich sprawa nie wymaga konieczności osobistego stawiennictwa, proponujemy dokonanie wcześniejszego  kontaktu telefonicznego z pracownikami Urzędu Pracy bądź skorzystania z poniższych rozwiązań elektronicznych:
- e-mail: kipi@praca.gov.pl
- elektroniczna skrzynka podawcza: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu

Apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie do niezbędnego minimum. Zalecamy rejestrację 

w PUP przez Internet.

 Ważne!

Przy rejestracji częściowej nie potrzebny jest podpis kwalifikowany i profil zaufany.

Film instruktażowy:

 

 
Link do rejestracji elektronicznej:

Wszystkie nabory wniosków zostają wstrzymane do odwołania. Wstrzymane zostało zawieranie umów cywilno - prawnych. Zespół zadaniowy ds. cudzoziemców informuje, że przyjmuje oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wnioski o zezwolenia na pracę sezonową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy jedynie drogą elektroniczną. Wydanie dokumentów nastąpi jedynie po uprzednim umówieniu telefonicznym.  Zespół zadaniowy ds. obsługi klienta instytucjonalnego informuje, że zgłoszenia krajowych ofert pracy będą przyjmowane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub przez portal www.praca.gov.pl Cała obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie będzie odbywała się tymczasowo na stanowisku informacji.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZA

W trosce o wspólne  bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników przyjmowanie dzieci na diagnozę i terapię z dniem 16.03.2020 r. zostaje odwołane. Prosimy o załatwianie spraw formie elektronicznej,  telefonicznie 41 357-47-01 oraz drogą pocztową. Z góry dziękujemy za zrozumienie 
i zastosowanie się do powyższej prośby. 


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pińczowie oraz Powiatowy Zespół d.s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Pińczowie będą  przyjmować interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 41 357-60-01 w.300,301,302 lub:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: pcpr@pinczow.pl
 • za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia ( SOW)
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów
Ponadto mając na uwadze powyższe informujemy, iż wszystkie posiedzenia składów orzekających zostają zawieszone, aż do odwołania. Wyznaczone terminy Komisji zostają odwołane, o czym Państwo zostaną powiadomieni.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pińczowie ul. Żwirki i Wigury 40, kontakt tylko telefoniczny 413573575  wew.3, aż do odwołania: 

Poniedziałek        12.15-17.15
Wtorek                  8.00-12.00
Środa                   12.15-16.15
Czwartek             12.15-16.15
Piątek                    7.50-10.50

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIŃCZOWIE UL. WESOŁA 5

INFORMUJĘ, ŻE W RAMACH PREWENCJI ZACHOROWAŃ WPROWADZA ZAKAZ ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW NASZEGO DOMU.
ZAKAZ OBOWIĄZUJE DO ODWOŁANIA.

Informacje dla osób uprawnionych, związane z mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej 

w Pińczowie można uzyskać pod numerem telefonu: 41 357-34-51, 41 35 724 74   wew. 26 (oddział II) i 28 ( oddział I)  w godz. od 8:00 do 18:00. 

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIAMI KORONAWIRUSEM WYDAWANIE POSIŁKÓW NA ZEWNĄTRZ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE: 

TYLKO W GODZ. 12.10 DO 12.30
PRZEZ OKIENKO PODAWCZE Z TYŁU BUDYNKU DPS.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PIŃCZOWIE
W związku z ograniczeniem możliwości rozprzestrzeniania apelujemy aby załatwianie spraw ograniczyć do minimum. Interesanci proszeni są o załatwianie spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną:
Tel: 041 357-61-29 fax  wew. 28
e-mail: pzd@pinczow.pl
W pilnych przypadkach, przy bramie PZD został zamontowany dzwonek, którego należy użyć po przybyciu na miejsce i poczekać na przybycie pracownika.


POWIATOWY OŚRODEK KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI 
(Hala widowiskowo-sportowa) – NIECZYNNY DO ODWOŁANIA


Z góry dziękujemy za zrozumienie i zastosowanie się do powyższej prośby, ponieważ nasze odpowiedzialne zachowania mają pomóc chronić nas wszystkich przed groźną infekcją i zachorowaniem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Znowu będzie wiało - ostrzeżenie IMGW

W godzinach popołudniowych i wieczornych 13 marca możemy się spodziewać silnych podmuchów wiatru osiągających prędkość do 80km/godz....