Organizaje pozarządowe


Na terenie powiatu pińczowskiego istnieją 132 zarejestrowane stowarzyszenia.
W przeważającej ilości są to Ochotnicze Straże Pożarne, czy też kluby sportowe zarejestrowane jako stowarzyszenia kultury fizycznej (na podstawie ustawy o kulturze fizycznej te stowarzyszenia nie muszą rejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym). Są to kluby działające przy szkołach, parafiach lub kluby jeździeckie. Pozostałe to głównie stowarzyszenia wspierające rozwój lokalnej gospodarki i kultury (np. Stowarzyszenie Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije), turystyki (np. PTTK, Aeroklub Pińczowski) i edukacji oraz stowarzyszenia producentów rolnych. W powiatowym rejestrze stowarzyszeń zarejestrowane jest także 13 stowarzyszeń zwykłych - są to głównie stowarzyszenia rozwoju wsi.

Dane wymienione na niniejszej stronie opierają sie na powiatowym rejestrze stowarzyszeń. Jeśli Państwa organizacja nie została tutaj wymieniona, lub jej dane są nieaktualne, prosimy o przesłanie danych organizacji w dowolny sposób:

  • e-mailem na adres: inwestycje@pinczow.pl  
  • faxem na nr:         (041) 357-60-07
  • pocztą na adres:   Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów

lub dostarczyć do siedziby starostwa (Wydział Promocji i Polityki Regionalnej, I piętro, pokój nr 26)

Uaktualnienie bazy danych organizacji pozarządowych powiatu jest jednym z priorytetów Programu Współpracy Samorządu Powiatu Pińczowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 roku. Zacieśnienie kontaktów z Państwa organizacjami pozwoli nam na szybsze i skuteczniejsze informowanie o bieżących możliwościach aplikowania po środki lokalne, krajowe lub międzynarodowe.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

Bieg 'Szlakiem mięty i kamienia'

09/30/2017

Trasa IV biegu „Szlakiem mięty i kamienia” (dystans 12 km) prowadzona będzie od startu – teren hali widowiskowo-sportowej ul. Republiki Pińczowskiej 42 ulicami Pińczowa – ul. Kluka – rondo – ul. Żwirki i Wigury , a następnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury) następnie ul. Nowowiejska – w kierunku miejscowości Brzeście ok. 2,4 km przebiega drogą wojewódzką Nr 766 – Skowronno Górne – Skowronno Dolne - Kopernia – Pińczów – ul. 3 Maja - ul. Łąkowa - ul. Kluka – teren hali widowiskowo-sportowej. wiecej..

Nasz Patronat

Bieg 'Szlakiem mięty i kamienia'

Data: 2017-09-30,
Miejsce: Pińczów

Trasa IV biegu „Szlakiem mięty i kamienia” (dystans 12 km) prowadzona będzie od startu – teren hali widowiskowo-sportowej ul. Republiki Pińczowskiej 42 ulicami Pińczowa – ul. Kluka – rondo – ul. Żwirki i Wigury , a następnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury) następnie ul. Nowowiejska – w kierunku miejscowości Brzeście ok. 2,4 km przebiega drogą wojewódzką Nr 766 – Skowronno Górne – Skowronno Dolne - Kopernia – Pińczów – ul. 3 Maja - ul. Łąkowa - ul. Kluka – teren hali widowiskowo-sportowej.

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»