Położenie


Powiat pińczowski położony jest w południowej części województwa Świętokrzyskiego, w dolinie rzeki Nidy. Obszar ten wchodzi w skład makroregionu Niecki Nidziańskiej stanowiącej rozległe obniżenia pomiędzy Wyżyną Krakowsko – Częstochowską, a Wyżyną Kielecko - Sandomierską. W skład powiatu wchodzą w całości lub części następujące mezoregiony: Garb Pińczowski, Dolina Nidy, Płaskowyż Jędrzejowski, Niecka Solecka, i Garb Wodzisławski. Makroregion ten to synklinorium jurajskie wypełnione osadami środkowej i górnej kredy, której środkiem płynie rzeka Nida, a na granicy południowej części na odcinku ok. 4 km – rzeka Nidzica.

   Dolina Nidy to mezoregion o szerokości 2 - 3 km, o płaskim i podmokłym dnie podlegającym okresowym zalewom. Pokrywają go mady użytkowane jako łąki. Miejscami w starorzeczach występują torfy. Na południe od Pińczowa występuje piaszczysty poziom terasowy. Pińczów, będący zabytkowym miastem położony jest na lewym brzegu Nidy.

  Na wschód od Doliny Nidy występuje kolejny mezoregion tzw. Niecka Solecka zbudowana z gipsów mioceńskich. W gipsach tych liczne są typowe formy krasowe w postaci: jaskiń, zapadlisk, ślepych dolin, lejów itp., a także występowanie wód siarczanowych w okolicach Buska i Solca. Pomiędzy Niecką Solecką, a Niecką Połaniecką rozpościera się Garb Pińczowski. Składa się z wypiętrzeń kredowych z osadami wapieni litotermniowych, margli oraz gipsów. Wysokość względna tego mezoregionu osiąga około 100 m., a wysokości bezwzględne wynoszą od 293 m. n.p.m. do około 330 m. n.p.m. wieś Marianów i Sypów w południowej części powiatu na południowy wschód od Pińczowa. Garb Wodzisławski będący szeroką antykliną kredową posiada duże różnice wzniesień (od 261 m. n.p.m. do 368 m. n.p.m.) pokryty lessami posiada bardzo urozmaiconą rzeźbę terenu (gęsta sieć parowów, wąwozów i debrz).

    To zróżnicowanie poszczególnych mezoregionów sprawia, że teren powiatu pińczowskiego mimo niewielkiej powierzchni ( 611 km kwadratowych ) posiada niepowtarzalne walory krajobrazowe, co spowodowało, że prawie cała powierzchnia jest objęta różnymi formami ochrony w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

Bieg 'Szlakiem mięty i kamienia'

09/30/2017

Trasa IV biegu „Szlakiem mięty i kamienia” (dystans 12 km) prowadzona będzie od startu – teren hali widowiskowo-sportowej ul. Republiki Pińczowskiej 42 ulicami Pińczowa – ul. Kluka – rondo – ul. Żwirki i Wigury , a następnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury) następnie ul. Nowowiejska – w kierunku miejscowości Brzeście ok. 2,4 km przebiega drogą wojewódzką Nr 766 – Skowronno Górne – Skowronno Dolne - Kopernia – Pińczów – ul. 3 Maja - ul. Łąkowa - ul. Kluka – teren hali widowiskowo-sportowej. wiecej..

Nasz Patronat

Bieg 'Szlakiem mięty i kamienia'

Data: 2017-09-30,
Miejsce: Pińczów

Trasa IV biegu „Szlakiem mięty i kamienia” (dystans 12 km) prowadzona będzie od startu – teren hali widowiskowo-sportowej ul. Republiki Pińczowskiej 42 ulicami Pińczowa – ul. Kluka – rondo – ul. Żwirki i Wigury , a następnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury) następnie ul. Nowowiejska – w kierunku miejscowości Brzeście ok. 2,4 km przebiega drogą wojewódzką Nr 766 – Skowronno Górne – Skowronno Dolne - Kopernia – Pińczów – ul. 3 Maja - ul. Łąkowa - ul. Kluka – teren hali widowiskowo-sportowej.

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»