Porady Prawne


pomoc_prawna.jpg 

 

ministerstwo_apr.png

 

 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji  zlokalizowane są w siedzibie              Starostwa Powiatowego w Pińczowie

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

Wizytę w punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 41 357 60 01 wew. 271 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradyprawne@pinczow.net
  • za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zakładce Porady Prawne lub strony internetowej do zapisów publicznych on-line  rezerwacjaterminu:  https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie/pi%C5%84czowski
  • Bezpośredni numer telefonu do radców prawnych, adwokatów i doradcy obywatelskiego: 

    41 357 60 01 wew. 212 

    pomoc.jpg

 

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 8. ust. 8. 

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się,  może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Pińczowskiemu, w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem „Nieodpłatna Pomoc Prawna – Wydział Spraw Społecznych”, lub w formie elektronicznej na adres:  poradyprawne@pinczow.net, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od Starosty Pińczowskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.


 

 


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»