Wiadomości - Aktualności

Powiat sięga po kolejne środki

Dodał: Sylwia Robak Data: 2022-04-04 10:56:43 (czytane: 371)

„Mimo trudnego czasu staramy się pozyskiwać dostępne środki zewnętrzne, tak unijne, jak i rządowe. I tak, kilka dni temu złożyliśmy kolejnych 5 wniosków do rządowego programu „Polski Ład” – informuje Monika Strojna z Wydziału Inwestycji, Promocji i Polityki Regionalnej pińczowskiego Starostwa Powiatowego.

Co planuje powiat:

  • „Ponidzie na miarę czasów” –w tym projekcie jest mowa o modernizacji infrastruktury kulturalnej, turystycznej i sportowej, w ramach zadania planuje się modernizację hali widowiskowo –sportowej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektu, Dodatkowo modernizacja objęłaby również tereny zielone i małą infrastrukturę. Szacowany koszt zadania opiewa na kwotę 12,5 miliona złotych, a wnioskowana kwota to 11,25 miliona złotych. Brakujące 1,25 miliona stanowiłoby wkład własny powiatu.
  • „Centrum rehabilitacji” –projekt zakłada budowę nowoczesnego, pełnowymiarowego centrum rehabilitacji, z oddziałami w trzech zakresach: rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i ogólnoustrojowej (łącznie 75 łóżek, po 25 na każdym oddziale). W projekcie jest również mowa o pierwszym wyposażeniu centrum. „Celem budowy centrum jest poprawa jakości infrastruktury i usług ochrony zdrowia, zapewnienie pacjentom po interwencji specjalistycznej kardiochirurgicznej czy neurologicznej właściwego i szybkiego powrotu do zdrowia oraz sprawności” –mówi starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski. Zadanie oszacowano na 70 milionów 600 tysięcy złotych, a deklarowana kwota udziału własnego to 10 milionów 600 tysięcy złotych. Wniosek o dofinansowanie opiewa na 60 milionów złotych.
  • „Wzmocnienie bazy edukacyjnej Ponidzia”. Zadanie obejmuje działania zmierzające w kierunku poprawy infrastruktury edukacyjnej, a w szczególności: modernizację boiska wielofunkcyjnego przy LO w Pińczowie, budowę hangaru z tzw. „wieżą kontroli lotów” czyli punktem obserwacyjnym dla obsługi sportów lotniczych, modernizację i zagospodarowanie terenów sportowych przy ZSZ w Pińczowie, z częściowym przekształceniem na park edukacyjny, a także modernizację pomieszczeń edukacyjnych. Wiąże się to z nowymi kierunkami w Zespole Szkół Zawodowych, rozszerzeniem oferty edukacyjnej i jej uatrakcyjnieniem, co wynika ze współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, gdzie kształceni są przyszli piloci. Pińczów z racji posiadanego doświadczenia lotniczego, prężnie działającego aeroklubu i lądowiska miałby realną szansa na wsparcie bazy edukacyjnej w tym kierunku. Projekt wart jest 2 miliony 40 tysięcy 816 złotych, a wnioskowane wsparcie wynosiłoby 2 miliony złotych, reszta to wkład powiatu pińczowskiego.

  • „Mobilne Ponidzie” –pod tą nazwą kryje się zadanie związane z podniesieniem jakości infrastruktury komunikacyjnej, jej kompleksowej modernizacji i zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach powiatu pińczowskiego. W ramach zadania zaplanowano m.in. modernizację i remonty dróg, budowę i przebudowę chodników, wymianę nawierzchni i oznakowania. Wartość projektu wynosi 8 milionów 163 tysiące 265 złotych. Wkład własny powiatu to 163 tysiące 265 złotych, wnioskowane wsparcie wynosi 8 milionów złotych.
  • „Nowa energia społeczna” – zadanie dotyczy poprawy efektywności energetycznej i dostępności infrastruktury społecznej w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. W ramach złożonego wniosku planuje się również wymianę wind, remont pomieszczeń sanitarnych, przebudowę kuchni. Przeprowadzony remont zapewni prawidłowe warunki pobytu osób niepełnosprawnych w placówce. Działania zapewnią im godziwe warunki życia, a personelowi umożliwią jak najlepsze wypełnienie obowiązku opieki nad osobami słabszymi, wykluczonymi społecznie. Całe zadanie oszacowano na 5 milionów 690 tysięcy złotych, a wnioskowana kwota to 5 milionów złotych. Reszta to wkład własny powiatu.

„Wnioski złożyliśmy jeszcze przed przesunięciem terminu rekrutacji. Jak zostaną przyjęte – tego dowiemy się najwcześniej w drugiej połowie maja” – mówi Paulina Mucha z pińczowskiego Starostwa Powiatowego. 

O złożonych wnioskach opowiedziała Monika Strojna z Wydziału Inwestycji, Promocji i Polityki Regionalnej pińczowskiego Starostwa Powiatowego.

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konwent Powiatów województwa świętokrzyskiego

Wicestarosta pińczowski Ryszard Barna uczestniczył w Konwencie Powiatów Województwa Świętokrzyskiego....