Wiadomości - Aktualności

Powiatowe inwestycje w rozwój

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-09-15 10:48:28 (czytane: 84)

Kończy się jedna, zaczyna się kolejna. Inwestycje są na różnych etapach realizowania. Niektóre już zakończono, inne są w trakcie realizacji, do kilku samorząd się przymierza. Powiat nie spoczywa na laurach, ciągle coś się dzieje, a pozytywne efekty tych działań odczuwają lub za chwilę odczują wszyscy mieszkańcy.

Redakcja: Panie starosto, ponad 20 inwestycji, za łączną kwotę przekraczającą 35 milionów złotych. Te liczby robią wrażenie. Co najbardziej pana satysfakcjonuje? 

Zbigniew Kierkowski, starosta pińczowski: największy nacisk w kadencji 2018 – 2023 położyliśmy na wsparcie służby zdrowia. Jak wiadomo, zdrowie to wartość nie do przecenienia. W projekty dotyczące Szpitala Powiatowego w Pińczowie zaangażowaliśmy ponad 10 milionów złotych. Przede wszystkim jest to termomodernizacja obiektów, informatyzacja placówki, doposażenie w nowy sprzęt i urządzenia, a w ostatnim czasie także walka z pandemią, ale to nie koniec. Równolegle staramy się o kolejne środki; jesteśmy na etapie opracowywania wniosków o dotacje rządowe.  

Red. Pandemia to niełatwy czas dla pracowników służby zdrowia… 

Z.K. Dokładnie tak, dlatego w tym miejscu kieruję ogromne wyrazy wdzięczności pod adresem wszystkich pracowników naszego szpitala, za ich trud, poświęcenie i zaangażowanie. Dziękuję także wojewodzie świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi, który zawsze pamięta o Ponidziu i Pińczowie. 

Red. Sporo działo i dzieje się w kwestii oświaty. Co dokładnie jest realizowane? 

Z.K. Jesteśmy w trakcie remontu i modernizacji budynku administracyjno –warsztatowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie. Dzięki temu poprawie ulegnie nie tylko estetyka obiektu, ale także jego funkcjonalność. Zadanie pochłonie 2 miliony 229 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu unijnego, a konkretnie z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego regionu. Ponadto zaczynamy prace przy budowie nowego boiska wielofunkcyjnego przy tej szkole. Zadanie kosztuje ponad 696 tysięcy złotych, wsparcie pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu. Niebawem rozpocznie się remont internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym w Pińczowie. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku musieliśmy pozyskać pozwolenia odpowiednich służb. Projekt jest gotowy, wkrótce ruszą procedury przetargowe. 

Red. Do szkoły trzeba jakoś dojechać. Jak ma się stan powiatowych dróg? 

Z.K. Nie zwalniamy tempa prac drogowych. Od początku tej kadencji odnowiliśmy już ponad 10 km nawierzchni dróg i wybudowaliśmy łącznie ponad 5 km chodników, co znacząco podniosło poziom bezpieczeństwa. To nie wszystko. Oczekujemy właśnie na finał konkursu w zakresie pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli wszystko dobrze pójdzie być może znowu otrzymamy pokaźną pulę dotacji z tego programu.  

Red. W wakacje udało się wreszcie utwardzić teren przy hali sportowej. Mieszkańcy chwalą tę inwestycję. 

Z.K. Parking przy hali uzupełnił niejako całość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w tej części miasta. Warto dodać, że wyłożyliśmy na ten cel środki własne w kwocie ponad 100 tysięcy złotych.  

Red. Zmienia się oblicze kaplicy św. Anny. Wizytówka Pińczowa przechodzi gruntowną renowację. Na jakim etapie są prace? 

Z.K. Powiat pińczowski wspiera ratowanie najcenniejszych zabytków regionu, z naszą św. Anną na czele. Rada Powiatu wygospodarowała wkład własny z budżetu, co pozwoliło księdzu dziekanowi Janowi Staworzyńskiemu skutecznie starać się o dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aktualnie trwa II etap prac polegający na renowacji dwóch ścian obiektu i kruchty. Etap kolejny obejmie dwie pozostałe ściany i zwieńczenie kopuły. Naturalnie nie zapominamy o zabytkach pozostających pod naszą kuratelą. W ubiegłym roku udało się wymienić więźbę dachową i pokrycie na zabytkowej Baszcie Ogrodowej przy liceum. Obecnie złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wsparcie dalszego etapu prac przy obiekcie.

Red. Żyjemy w nietypowych i niełatwych czasach, gdzie wiele naszych decyzji czy działań determinowanych jest przez pandemię koronawirusa. Jak radzi sobie powiat w tej sytuacji?

Z.K. Nieustannie walczymy z Covid -19. Na tę walkę pozyskaliśmy 2,5 miliona złotych z unijnej puli finansowej. Za środki te zakupiliśmy środki ochrony osobistej i sprzęt dla służb bezpośrednio kontaktujących się z mieszkańcami. Wsparcie uzyskał szpital, ośrodki zdrowia na terenie powiatu, gminne i miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Wkrótce potem otrzymaliśmy z UE kolejną pomoc, tym razem w wysokości 1,4 miliona złotych. Pieniądze pozwoliły zakupić sprzęt diagnostyczny dla szpitala, część środków skierowano także do Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – jednostek, które na co dzień opiekują się ludźmi szczególnie narażonymi na zakażenie. 

Red. Docierają do nas alarmujące wieści o mocno osłabionej gospodarce. Czy pandemia zagroziła także przedsiębiorcom z Ponidzia? 

Z.K. Covid -19 mocno dotknął lokalnych przedsiębiorców i odcisnął ślad na naszym rynku pracy. Poprzez Powiatowy Urząd Pracy skierowaliśmy do firm rozmaite formy wsparcia o łącznej wartości 8,7 miliona złotych. Pracownicy urzędu wykazali się tytaniczną wprost pracą rozpatrując kilka tysięcy wniosków. Umarzalne pożyczki w kwocie nie przekraczającej 5 tysięcy złotych trafiły też do OSP, KGW i Parafii Rzymskokatolickich na terenie powiatu. 

Red. Jak idą prace związane z komputeryzacją zasobów geodezyjnych?

Z.K. Prace te powoli zmierzają do szczęśliwego finału. Projekt „e-geodezja” wart jest 2 miliony 42 tysiące złotych i realizujemy go wespół z 4 powiatami ościennymi. Warto także przekazać dobrą informację dotyczącą pińczowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Otóż, rzutem na taśmę udało nam się pozyskać dotację z unijnych programów pomocowych perspektywy 2014 -2020 i dzięki temu obiekty strażnicy przy ul. Przemysłowej wkrótce przejdą termomodernizację. Zadanie będzie kosztować 692 tysiące 787 złotych, pozwoli zaoszczędzić na energii elektrycznej i cieplnej i uchroni środowisko naturalne przed nadmiernymi zanieczyszczeniami. 

Dziękuję za rozmowę

 


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Giełdowy Rynek Rolny - zaproszenie na spotkanie

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w sprawie Platformy Żywnościowej - giełdy towarów rolno-spożywczych....