Wiadomości - Aktualności

Program wyrównywania różnic między regionami 2018

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-01-04 12:52:22 (czytane: 585)

Uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 roku. Samorząd Powiatu Pińczowskiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza nabór wniosków do w/w programu. Wnioski prosimy składać w terminie od 8 styczeń 2018 r. do dnia 8 luty 2018 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2018r

 • obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych;
 • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G  - skierowane do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Adresaci pomocy:

 • obszar B - powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • obszar C - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszar D:
 1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty
 2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 • obszar E - gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 • obszar F - jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 • obszar G - powiaty

 Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2018 r.:

 •  obszar B - do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 •  obszar C - do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 1. obszar D - na likwidację barier transportowych do:80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 250.000,00 zł dla autobusów;
 • obszar E - do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 • obszar F - do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 • w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G proszę składać na sekretariat Starostwa Powiatowego w Pińczowie tel: 41 357 60 01

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Świętokrzyskiego Oddziału PFRON w terminie do 30 listopada 2018 r.

Podmioty zainteresowane udziałem w programie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami realizacji, wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami!

 

 Wniosek do pobrania 

Załącznik 2D do wniosku 

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne 365 dni za nami - podsumowanie roku

O tym jaki był rok 2017 dla powiatu pińczowskiego rozmawiamy ze starostą Zbigniewem Kierkowskim....