Wiadomości - Aktualności

Program wyrównywania różnic między regionami w 2019 roku

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-12-20 12:55:05 (czytane: 457)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie informuje, że Powiat Pińczowski w grudniu 2018 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

pfronlogo.jpg 

Powiat Pińczowski może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach:

  1. obszar B - likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
  3. obszar D - likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub w placówkach  służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW);
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar G  - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON - procedury realizacji programu wyrównywania różnic między regionami III 2019:
  • wnioski i wystąpienia samorządu terytorialnego dotyczące obszarów B, C, D i G programu przyjmowane będą w sekretariacie Starostw Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, w terminie od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r.
  • wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą bezpośrednio we właściwym Oddziale PFRON w terminie  od 2.01.2019 r. do 31 październik 2019 roku.

Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl 

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Życzenia świąteczne

...