Wiadomości - Aktualności

Projekt LIFE przywróci bogactwo przyrodnicze rzeki Nidy

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-09-20 13:55:08 (czytane: 1454)

Natura, która uległa zniszczeniu – odżyje, starorzecze Nidy znów zapełni się unikalnymi gatunkami ptaków, ryb i płazów. To wszystko dzięki unijnemu dofinansowaniu.

 umianowice__1_.jpg

We wtorek, 18 września w Umianowicach zorganizowano konferencję, na której przedstawiono cele oraz uroczyście podpisano umowę dotyczącą finansowania projektu „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”. Marszałek Adam Jarubas oraz Piotr Żołądek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego wraz z beneficjentem projektu Tomaszem Hałatkiewiczem, dyrektorem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w obecności starosty powiatu pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego oraz wójta gminy Kije Krzysztofa Słoniny podpisali umowę na realizcję projektu. Współbeneficjentami zadania są: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Pińczów oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 23 miliony 132 tys i 247 złotych. Dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 60 procent, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30 procent, wkład własny beneficjenta to tylko 10 procent.

Śródlądowa delta Nidy w okolicy Umianowic to jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów w Europie, który w wyniku błędnych prac melioracyjnych przeprowadzonych w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku, został poważnie naruszony. Dlatego Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach wraz z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Pińczów oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie już w ubiegłym roku przygotowali wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy".

 Głównym celem projektu jest poprawa warunków wodnych obszaru, co przyczyni się do przywrócenia unikatowych walorów przyrodniczych w tym szczególnie lasów łęgowych, starorzeczy Nidy, siedlisk łąkowych w tym dla ptaków, między innymi dla bąka, derkacza, kropiatki czy bociana białego. Ponadto projekt zakłada odtworzenie populacji gatunków objętych ścisłą ochroną: skójki gruboskorupowej – małża którego zadaniem będzie oczyszczanie wody w Nidzie czy występującego jeszcze kilkanaście lat temu żółwia błotnego.

 Celem pośrednim przedsięwzięcia jest przywrócenie wypasów krów, które zostały zaniechane w latach 90-tych ubiegłego wieku i utworzenie nowych miejsc pracy w rolnictwie. W praktyce będzie to wyglądało w ten sposób, że do wypasu krów będą mogli być zatrudnieni miejscowi rolnicy. Beneficjent projektu zakupi zwierzęta i będzie płacił rolnikom za opiekę nad nimi i wypas. Zwierzęta początkowo będą własnością Parków Krajobrazowych, ale po pewnym czasie zostaną przekazane rolnikom. Rolnicy, którzy będą chcieli zajmować się wypasem będą musieli wziąć udział w przetargu. Początkowo planuje się zakup 60 krów, docelowo liczba rośnie aż do...tysiąca. Działania związane z wypasem rozpoczną się planowo pod koniec 2019 roku lub na początku 2020 roku. 

Dodatkowym celem projektu jest edukacja ekologiczna, która będzie realizowana między innymi w postaci dwudniowych warsztatów przyrodniczych, które zakładają na przykład wczesnoporonne wyprawy w głąb obszaru delty. Warsztaty i zajęcia będą organizowane dla dzieci i młodzieży (uczniów) z terenu województwa świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem tych z powiatu pińczowskiego. Przez okres realizacji projektu będzie to około 1000 uczniów. 

W ramach projektu powstanie także swoistego rodzaju centrum turystyczne, nie ingerujące w naturę. Powstanie wieża widokowa, czatownia, ścieżki edukacyjne, kładki i trakty biegnące przez obszar starorzecza - stworzone dla tych, którzy będą brać udział w wycieczkach. Centrum dowodzenia działaniami i przedsięwzięciami w ramach projektu będzie docelowo Centrum Edukacji Przyrodniczej, które będzie budowane w Umianowicach w ramach innej wielomilionowej inwestycji. 

Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się od 1 stycznia 2019 i potrwa sześć lat. Działania obejmą obszar około 450 hektarów, tereny Natura 2000 na terenie gmin: Kije i Pińczów w powiecie pińczowskim oraz Imielno w powiecie jędrzejowskim.

umianowice__3_.jpg

umianowice__2_.jpg

umianowce__1_.jpg

 

Zobacz także

Raport o stanie powiatu pińczowskiego

Dodane: 2020-06-03 20:49 - czytane (13)

TAGI:


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rajd rowerowy Szlakiem Madonn Ponidzia

38 kilometrów - tyle wyniosła trasa rajdu "Szklakiem Madonn Ponidzia", który w niedzielę wyruszył spod pińczowskiej hali sportowej....