Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020


Oś priorytetowa 6 - Rozwój miast
Działanie 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Pińczów (lider) przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa - etap II
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest utworzenie parku gier i zabaw umysłowych przy hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie oraz wykonanie instalacji PV-fotowoltaicznej dla potrzeb hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie
wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 1 200 000,00zł

 

Oś priorytetowa 6 - Rozwój miast
Działanie 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gmina Działoszyce (lider) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Projekt: Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyc - etap II
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest przebudowa ulicy Adrianowicza  w ciągu drogi powiatowej nr 015T w Działoszycach.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 600 000,00zł

 

Oś priorytetowa 6 - Rozwój miast
Działanie 6.5 - Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gmina Michałów (lider) przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
Projekt: rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa - Etap II
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest przebudowa drogi powiatowej nr 0178T w miejscowości Michałów.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 250 000,00zł

 

Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.1. - Rozwój e-społeczeństwa

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Powiatem Jędrzejowskim (lider)  przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: E-geodezja
Przedmiotem projektu jest budowa systemu e-usług dla geodezji powiatowej.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 2 042 872,00zł


Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.1 - Rozwój e-społeczeństwa

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gmina Złota (lider) przez Sekretarza Powiatu i Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: E-społeczeństwo
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest budowa systemu e-usług dla starostwa.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego: 247 561,50zł

 

Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.1 - Rozwój e-społeczeństwa

Projekt złożony do I etapu konkursu dwuetapowego
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim (lider) przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Projekt: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego
Przedmiotem projektu w zakresie zadań powiatu pińczowskiego jest informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
Wartość projektu w części powiatu pińczowskiego 250 000,00zł


Oś priorytetowa 7 - Sprawne usługi publiczne
Działanie 7.4 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Projekt jest realizowany przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
Projekt: Podniesienie jakości i efektywności kształcenia w szkołach w których organem prowadzącym jest powiat pińczowski poprzez modernizację, doposażenie dydaktyczne, infrastrukturalne Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych.
Przedmiotem projektu jest wsparcie infrastruktury szkół Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Zawodowych. Działania będą polegały na wykonaniu nowych terenowych urządzeń sportowych (bieżnia okólna wraz ze skocznią do skoku w dal) i modernizacji z przebudową zaplecza sportowego  LO, modernizacji budynku warsztatowego ZSZ, zakupie wyposażenia dydaktycznego dla pracowni komputerowej i pracowni językowych LO, zakupie wyposażenia dla pracowni zawodowych: budowlanych i CNC w ZSZ.
Projekt złożony do II etapu konkursu.
Wartość projektu: 2 955 000,00zł


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»