Wiadomości - Aktualności

Radni obradowali (foto)

Dodał: Sylwia Robak Data: 2017-10-25 14:14:42 (czytane: 1715)

We wtorek 24 września odbyła się Sesja Rady Powiatu, podczas której radni podjęli kilka znaczących uchwał.

W pierwszym punkcie posiedzenia Skarbnik Powiatu Anna Różycka przedstawiła informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.

sesj.jpg

Następnym punktem było wystąpienie kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej - Małgorzaty Dymek w sprawie podjęcie uchwały dotyczącej Programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Po wystąpieniu Teresy Gładysz – kierownika Wydziału Spraw Społecznych, która omówiła stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017, Radni przystąpili do podjęcia uchwał, które dotyczyły:

-  przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w  Branżową Szkołę I Stopnia,

-  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks.J. Pawłowskiego w Pińczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną,

-   przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie w  Branżową Szkołę I Stopnia  Specjalną,

-  przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w   Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie w Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

-  zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski,

-  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017-2032,

-  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. 

 


Zdjęć w galerii: 9

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu w Pińczowie ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania...