Wiadomości - Aktualności

Raport o stanie powiatu pińczowskiego

Dodał: Sylwia Robak Data: 2019-06-04 13:34:56 (czytane: 754)

Informacja dotycząca Raportu o stanie powiatu pińczowskiego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu. 

Debata nad Raportem o stanie powiatu pińczowskiego za 2018 rok odbędzie się podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 19 czerwca 2019 roku. W debacie głos będą mogli zabrać mieszkańcy powiatu. Osoba, która chciałaby wziąć udział w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 150 podpisami. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady według kolejności zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia należy składać w terminie do 18 czerwca 2019 r (liczy się data wpłynięcia wniosku): 

  • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5,
  • pocztą elektroniczną na adres mailowy starostwo@pinczow.pl 

Raport o stanie powiatu pińczowskiego za 2018 rok zamieszony jest na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pińczowskiego.

Formularz zgłoszeniowy do debaty wraz listą poparcia stanowią załączniki: 

 


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zawody Strzeleckie - LOK zaprasza

Liga Obrony Kraju zaprasza 9 czerwca 2019 roku na zawody strzeleckie z KBKS o Puchar Starosty Pińczowskiego....