Wiadomości - Aktualności

Raport o stanie powiatu pińczowskiego - zapraszamy do debaty

Dodał: Sylwia Robak Data: 2021-05-27 11:01:48 (czytane: 287)

Informacja dotycząca Raportu o stanie powiatu pińczowskiego.

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady powiatu.

Debata nad Raportem o stanie powiatu pińczowskiego za 2020 rok odbędzie się podczas sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021 roku.  

W debacie nad Raportem o stanie powiatu pińczowskiego za 2020 rok mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia należy składać w terminie 21 czerwca 2021 roku 
w sekretariacie Starosty Pińczowskiego
ul. Zacisze 5,   28-400 Pińczów 
lub przesłać pocztą na adres starostwo@pinczow.pl
(liczy się data wpłynięcia wniosku do sekretariatu)

Raport o stanie powiatu pińczowskiego za 2020 rok zamieszony jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Pińczowskiego. 
Formularz zgłoszeniowy i lista poparcia stanowią załączniki. 

 


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wojewoda świętokrzyski informuje

...