Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2021-06-24 11:41:38 (czytane: 366)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Powiatu, w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie przez Starostę Pińczowskiego „Raportu o stanie powiatu pińczowskiego za 2020 rok”.
 5. Debata nad „Raportem o stanie powiatu pińczowskiego za 2020 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pińczowskiego wotum zaufania.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 i sprawozdania finansowego powiatu pińczowskiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
 8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. 
 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. 
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pińczowskiego za 2020 rok.
 11. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2020 rok. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 14. Informacja na temat działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie powiatu.
 15. Informacja z realizacji Programu Współpracy Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale NR XXIII/155/2021 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pińczowskim na lata 2021-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr XXVI/139/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020-2034.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Pińczowskiego w 2021 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 25. Zakończenie obrad.   
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

IMGW ostrzega - burze z gradem i podtopienia

W czwartek znowu zagrzmi. Prognozuje się burze, którym towarzyszyć mogą opady deszczu i porywy wiatru do 110 km/h...