Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: monika.strojna Data: 2017-12-20 08:24:09 (czytane: 2421)

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na sesję Rady Powiatu Pińczowskiego, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Żwirki i Wigury 40 (były budynek internatu LO).

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Rozpatrzenie skargi na Starostę Pińczowskiego:

-      wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

-      dyskusja,

-      podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego.

5.    Sprawozdanie z realizacji zadań planowanych w zakresie budowy, remontów
i modernizacji dróg powiatowych za 2017 rok i na 2018 rok:

-        wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie,

-        opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

-        dyskusja.

6.    Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie:

-        wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej,

-        opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,

-        dyskusja.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033:

-      wystąpienie Skarbnika Powiatu,

-      opinia Komisji Budżetu i Finansów,

-      dyskusja,

-      podjęcie uchwały.

8.    Uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok.

-      wystąpienie Skarbnika Powiatu,

-      opinia Komisji Budżetu i Finansów,

-      dyskusja,

-      podjęcie uchwały.

9.    Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok.

10.Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok:

-        Komisji Rewizyjnej,

-        Komisji Budżetu i Finansów,

-        Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,

-        Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

-        Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

-        Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu.

11. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

12. Podjęcie uchwał:

-      w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2018 roku,

-      w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
20 marca  2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-      w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2018 rok,

-      w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

-      w sprawie przyjęcia Planu rozwoju kształcenia w zakresie TIK w szkołach Powiatu Pińczowskiego do roku 2020.

13. Interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

15.Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu

/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego - 1%

Zapraszamy wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego z terenu powiatu pińczowskiego do promocji zbiórki 1% podatku na potrzeby swojej...