Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2022-12-27 09:25:17 (czytane: 265)

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 roku (środa) o godz. 12.30 w Powiatowym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie, odbędzie się sesja Rady Powiatu.

 Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
 4. Wręczenie wyróżnienia dla Pana Zbigniewa Kudasiewicza - właściciel Firmy FMK spółka z.o.o
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030.
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023-2034. 
 7. Uchwalenie budżetu powiatu na 2023 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. 
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. 
 10. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2018-2022.
 11. Sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej. 
 12. Sprawozdanie z realizacji zadań planowanych w zakresie budowy, remontów i modernizacji dróg powiatowych w 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2023 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2023 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2023 rok. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Pińczowskiego.
 20. Podjęcie uchwały w  sprawie powierzenia Gminie Pińczów prowadzenia zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 1135 T Dalechowy-Imielno-Pińczów tj. ul. Plac Wolności (strona południowa) - ul. 1 Maja - rondo - ul. 3 Maja  (do granicy administracyjnej miasta Pińczowa).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego. 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. 
 25. Informacja z pracy Zarządu Powiatu.
 26. Interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 28. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Serdeczne życzenia

...