Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2023-11-13 08:54:31 (czytane: 111)

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 14 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 odbędzie się sesja Rady Powiatu Pińczowskiego.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 5. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Pińczowie za 2022 rok przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 
 6. Informacja na tematy analizy oświadczeń majątkowych członków Zarządu Powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2022 rok przeprowadzonej przez Starostę Pińczowskiego.
 7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Powiatu w Pińczowie, członków Zarządu Powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2022 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/151/2009 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2009 roku  w  sprawie   uchwalenia   regulaminu  określającego  wysokość  i  zasady   przyznawania  i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych,  za warunki pracy, nagród  i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2024 rok.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 15. Informacja z pracy Zarządu Powiatu.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie obrad.   


Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Magistrze, weź udział w konkursie Prezesa UOKiK!

Jesteś po prawie, ekonomii, administracji lub zarządzaniu? Obroniłeś pracę magisterską na temat ochrony konkurencji lub konsumentów?Zgłoś...