Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-09-18 13:42:15 (czytane: 168)

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 22 września 2020 roku o godz. 8.00 odbędzie się sesja Rady Powiatu. Sesja odbędzie się w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2020 roku.
 5. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2019 rok.
 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, drogę powiatową nr 0018T Brzeście-Szczypiec od km 2+060 do km 2+925, położonej w granicach administracyjnych Gminy Pińczów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020-2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.
 12. Informacja z pracy Zarządu.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                   /-/ Ireneusz Gołuszka


 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Pińczowska Komenda Straży Pożarnej z dofinansowaniem

Powiat Pińczowski pozyskał środki na wykonanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem...