Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2021-09-26 21:41:42 (czytane: 195)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego uprzejmie informuje, że w dniu 28 września 2021 roku o godz. 9.00 w Powiatowym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie, odbędzie się sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku. 
 5. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 rok.
 6. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie powiatu przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach rejon Pińczów. 
 7. Działania Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie. 
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2020/2021. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Pińczowie za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr XXIV/166/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu w Pińczowie Nr XXVI/139/2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pińczowie.  
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2021-2034.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej położonej w Pińczowie stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego. 
 16. Informacja z pracy Zarządu Powiatu. 
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Intensywne opady deszczu - ostrzeżenie

...