Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu - 8 grudnia

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-12-07 14:28:11 (czytane: 250)

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie odbędzie się Sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dawnych odcinków dróg wojewódzkich Nr 766 o długości 2, 298 km oraz  Nr 767 o długości 0,836 km.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w mieście Pińczowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 56/3 o pow. 0,0057ha obręb 03 (ulica Leśna) pod drogę powiatową Nr 0021 T - Pińczów-Chmielnik.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/246/2014 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 25 września 2014 roku Akt o utworzeniu Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie.   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/108/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 5 maja  2020 roku w sprawie  określenia zadań finansowanych w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych oraz dla pełniących nieodpłatnie funkcje członków Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Staroście Pińczowskiemu zgodnie z właściwością.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2020-2034.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Pińczów. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XIX/126/2020 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.  
 16. Informacja z pracy Zarządu. 
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Zobacz także

Ministerstwo konsultuje plan polityki rolnej

Dodane: 2021-01-20 22:05 - czytane (17)

TAGI:


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nowy chodnik we wsi Włochy

Dzisiaj dostaliśmy miły list od Pani Sołtys Jadwigi Stelmaszyńskiej z podziękowaniami za budowę chodnika we wsi Włochy. ...