Wiadomości - Aktualności

SESJA RADY POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

Dodał: Data: 2017-08-23 10:03:47 (czytane: 138)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 900 w budynku hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5.    Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie powiatu przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
o/ Pińczów:

-     wystąpienie Kierownika Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o/Pińczów,

-     opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

-     dyskusja.

6.    Działania Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie:

-     wystąpienie Przewodniczącego Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie,

-     opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

-     dyskusja.

7.    Podjęcie uchwał:

-        w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

-        w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
20 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-        w sprawie wynajęcia lokalu położonego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40
w Pińczowie stanowiącego własność Powiatu Pińczowskiego,

-        w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

-        w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019" przewidzianą do realizacji w 2018 roku z udziałem środków
z budżetu państwa.

8.    Informacja z pracy Zarządu Powiatu.

9.    Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11.    Zakończenie obrad.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

Bieg 'Szlakiem mięty i kamienia'

09/30/2017

Trasa IV biegu „Szlakiem mięty i kamienia” (dystans 12 km) prowadzona będzie od startu – teren hali widowiskowo-sportowej ul. Republiki Pińczowskiej 42 ulicami Pińczowa – ul. Kluka – rondo – ul. Żwirki i Wigury , a następnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury) następnie ul. Nowowiejska – w kierunku miejscowości Brzeście ok. 2,4 km przebiega drogą wojewódzką Nr 766 – Skowronno Górne – Skowronno Dolne - Kopernia – Pińczów – ul. 3 Maja - ul. Łąkowa - ul. Kluka – teren hali widowiskowo-sportowej. wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Powiatowe Święto Plonów 2017

27 sierpnia - Dożynki Powiatowe...