Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu Pińczowskiego

Dodał: Data: 2017-08-23 10:03:47 (czytane: 471)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2017 roku o godz. 900 w budynku hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

5. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie powiatu przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach
o/ Pińczów:

-  wystąpienie Kierownika Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego o/Pińczów,

-  opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

-  dyskusja.

6. Działania Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie:

-  wystąpienie Przewodniczącego Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie,

-  opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

-  dyskusja.

7. Podjęcie uchwał:

-  w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

-  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia
20 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

-  w sprawie wynajęcia lokalu położonego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 40
w Pińczowie stanowiącego własność Powiatu Pińczowskiego,

-  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

-  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie powiatu na wykonanie przebudowy i remontu dróg powiatowych realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019" przewidzianą do realizacji w 2018 roku z udziałem środków
z budżetu państwa.

8. Informacja z pracy Zarządu Powiatu.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie obrad.

Zobacz także

Czerwona Nitka zaprasza

Dodane: 2018-05-24 10:24 - czytane (4)

TAGI:


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Powiatowe Święto Plonów 2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów 2017. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14.00....