Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu Pińczowskiego

Dodał: monika.strojna Data: 2017-10-20 12:32:38 (czytane: 1553)

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na sesję Rady Powiatu Pińczowskiego, która odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku (wtorek) o godz. 9.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku:
-  wystąpienie Skarbnika Powiatu,
-  opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-  dyskusja.
5. Uchwalenie Programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi:
-  wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,
-  opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
-  dyskusja,
-  podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017:
-  wystąpienie Kierownika Wydziału Spraw Społecznych,
-  opinia Oświaty Kultury Turystyki i Sportu,
-  dyskusja.
7. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2016 rok przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
8. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2016 rok przeprowadzonej przez Starostę Powiatu Pińczowskiego.
9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu, członków zarządu powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2016 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
10. Podjęcie uchwał:
-  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie w  Branżową Szkołę I Stopnia  w Zespole Szkół Zawodowych w Pińczowie,
-  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks.J. Pawłowskiego w Pińczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego
w Pińczowie,
-  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie w  Branżową Szkołę I Stopnia  Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie,
-  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w   Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie w  Szkołę Specjalną Przysposabiająca do Pracy dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. bł. ks. J. Pawłowskiego w Pińczowie,
-  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin oraz przyznania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pińczowski,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2017-2032,
- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Nauczyciele świętowali (foto)

14 październik to wyjątkowy dzień dla nauczycieli i pracowników oświaty. W związku z tym, dla wszystkich, którzy zawodowo związali...