Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu - zaproszenie

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-09-26 10:40:08 (czytane: 640)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku (piątek) o godz.9.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul.Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku:
 • wystąpienie Skarbnika Powiatu,  
 • opinia Komisji Budżetu i Finansów, 
 • dyskusja.
5. Informacja na temat działalności Powiatowej Izby Rolnej w Pińczowie na rzecz poprawy sytuacji w rolnictwie: 
 • wystąpienie Przewodniczącego Izby Rolnej, 
 • opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja.
6. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego, realizowanych na terenie powiatu przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach rejon Pińczów:
 • wystąpienie Kierownika ŚODR rejon Pińczów,
 • opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja.
7. Uchwalenie programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok:
 • wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej, 
 • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
8. Raport z realizacji  Programu Ochrony Środowiska  dla powiatu pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020:
 • wystąpienie Kierownika Wydziału Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska  dla powiatu pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018: 
 • wystąpienie Kierownika Wydziału Spraw Społecznych,
 • opinia Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu, 
 • dyskusja.
10. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu za 2017 rok przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Powiatu. 
11.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych członków zarządu powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2017 rok przeprowadzonej przez Starostę Powiatu Pińczowskiego.
12.Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu, członków zarządu powiatu, pracowników, kierowników wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa za 2017 rok przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. .
13.Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033,
 • w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,  
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/199/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie  określenia zadań finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu pińczowskiego,
 • w sprawie zmiany w regulaminach wyboru przewodniczącego i  wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie,
 • w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bieg "Szlakiem mięty i kamienia"

W dniu 29 września 2018 roku (sobota) serdecznie zapraszamy już po raz piąty na bieg "Szlakiem mięty i kamienia" (zapisy w dniu biegu...