Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu - zaproszenie

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-12-18 08:54:32 (czytane: 545)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 roku o godz.9.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków Komisji skarg wniosków i petycji Rady Powiatu w Pińczowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Powiatu. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania zryczałtowanej miesięcznej diety dla radnych oraz dla pełniących nieodpłatnie funkcje członków Zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2019 roku. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/199/2018 Rady Powiatu w Pińczowie  z dnia 27 marca  2018 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Zakończenie obrad.
Przewodniczący
Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega co robić, aby nie paść ofiarą nieuczciwych działań sprzedawców

Okres przedświąteczny to czas kiedy do naszych domów przychodzą, a także dzwonią sprzedawcy i proponują nam różnego rodzaju usługi....