Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu - zaproszenie

Dodał: Sylwia Robak Data: 2019-04-15 09:03:32 (czytane: 425)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego w dniu 16 kwietnia o godzinie 9.00 zaprasza na sesję Rady Powiatu.

Sesja odbędzie się w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji. 
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Powiatu.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Pińczowskiego. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale NR III/10/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie  powołania przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale NR III/11/2018 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie  powołania członków stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń laboratorium diagnostycznego przez  Zespół Opieki  Zdrowotnej  w  Pińczowie.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Polnej 48 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 106/4 o pow. 0,6535 ha. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia 1/3 wiaty zlokalizowanej przy ul. Polnej 48 w Pińczowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 106/4 o pow. 0,6535 ha.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Pińczowskiego. 
 16. Wybór członka Zarządu Powiatu Pińczowskiego. 
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Radosnych Świąt Wielkanocnych...

Świąteczne życzenia....