Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu - zaproszenie

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-06-29 10:44:33 (czytane: 365)

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 9.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie przez Starostę Pińczowskiego „Raportu o stanie powiatu pińczowskiego za 2019 rok”. 
 5. Debata nad „Raportem o stanie powiatu pińczowskiego za 2019 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pińczowskiego wotum zaufania.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 i sprawozdania finansowego powiatu pińczowskiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
 8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. 
 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu powiatu za 2019 rok. 
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pińczowskiego za 2019 rok.
 11. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2019 rok. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie budynku do przechowywania zwłok z wyposażeniem.  
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Gacki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 roku. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez powiat pińczowski nieruchomości gruntowej położonej w Stawianach.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Zakończenie obrad.   

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Zobacz także

IMGW ostrzega przed opadami marznącymi

Dodane: 2020-11-26 13:42 - czytane (15)

TAGI:


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Weekend pod znakiem burz - wydano ostrzeżenia

...