Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu - zaproszenie

Dodał: Sylwia Robak Data: 2019-06-13 09:21:52 (czytane: 543)

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję, która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w budynku POKSTiR przy ul. Republiki Pińczowskiej 42 w Pińczowie.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Debata nad Raportem o stanie powiatu pińczowskiego za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pińczowskiego wotum zaufania.
 6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 i sprawozdania finansowego powiatu pińczowskiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
 7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. 
 8. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. 
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pińczowskiego za 2018 rok.
 10. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2018 rok. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 13. Przedstawienie sprawozdania finansowego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie oraz Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2018 wraz z prognozą na lata 2019-2021. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 16. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pińczowskiego za rok 2018.
 17. Informacja z realizacji Programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
 18. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na 2019 rok.
 19. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu pińczowskiego od dnia 1 września 2019 roku.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Rady Powiatu
Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

VI Rodzinny Rajd Rowerowy już w niedzielę

16 czerwca zapraszamy miłośników jednośladów na VI Rodzinny Rajd Ścieżkami Jana Moskwy po Powiecie Pińczowskim....