Wiadomości - Aktualności

Wparcie dla rodzin z dziećmi - Program Maluch+

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-12-13 12:37:59 (czytane: 426)

Minister Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3.

Cel programu 

Celem programu Maluch+ jest zwiększenie dostępności finansowej i terytorialnej miejsc opieki w żłobkach, dziecięcych klubach i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Grupę docelową Programu stanowią dzieci w wieku do lat 3 lub 4 (w przypadku gdy niemożliwe /utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym).

Program Maluch realizowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2011 roku. Poza zwiększeniem dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, celem Programu jest również poprawa funkcjonowania instytucji opieki, umożliwienie rodzicom i opiekunom podjęcie aktywności zawodowej oraz zapewnienie dzieciom miejsc opieki do czasu rozwinięcia umiejętności niezbędnych podczas edukacji przedszkolnej.

 Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów).

Program finansowany jest z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy. W projekcie ustawy budżetowej w rezerwie celowej ujętych jest 450 mln zł przeznaczonych na Program.

W ramach programu można ubiegać się  dofinansowanie dwóch typów działań- tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Podmioty będą mogły składać oofet w czterah modułach:  

  • moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce. Zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie, a wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;
  • moduł 1b - dofinansowywane będą zadania na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce lub nie funkcjonują instytucje opieki. Zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie, a wnioskowana wysokość dotacji przekracza 5 mln zł;
  • moduł 2 (dla JST) - zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH”;
  • moduł 3 (dla podmiotów innych niż JST) - tworzenie nowych miejsc opieki przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie) i zapewnienie funkcjonowania tych miejsc;
  • moduł 4 (dla podmiotów innych niż JST) - zapewnienie funkcjonowania miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie).

 maluch.jpg

 


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dobre rady dla wszystkich, którzy wybierają na przedświąteczne zakupy

Gorączka zakupów – tak najczęściej mówi się o przedświątecznym okresie w sklepach. Kupujemy wtedy wszystko – od drobnych...