Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2018-06-20 14:13:40 (czytane: 1763)

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godz. 9.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42.

powiat.jpg 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu: 

a)  wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,   

b)  wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,

c)  odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: 

 • opinii do wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, 
 • wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2017 rok

d)  odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi  Powiatu za 2017 rok, 

e)  dyskusja, 

f)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego. 

5.   Sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: 

 • wystąpienie Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
 • opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za rok 2017,
 • podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

6.    Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pińczowskiego za rok 2017: 

 • wystąpienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju,
 • opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja.

7.   Informacja Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie powiatu: 

 • wystąpienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach,
 • opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja.

8.   Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat działalności inspekcji na terenie powiatu:  

 • wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pińczowie,
 • opinia Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja

9.  Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie: 

a) sprawozdanie z działalności PCPR, 

b) sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2012-2017, 

c) sprawozdanie Organizatora Pieczy Zastępczej: 

 • wystąpienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie,
 • opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego,
 • dyskusja.

10.   Informacja z realizacji Programu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi:

 • wystąpienie Kierownika Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej,
 • opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
 • dyskusja

11.   Podjęcie uchwał: 

 • w sprawie zmiany podziału powiatu pińczowskiego na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Pińczowie,
 • w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń laboratorium diagnostycznego przez  Zespół Opieki  Zdrowotnej  w  Pińczowie  
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2018-2033,
 • w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok,
 • ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie.

12.   Interpelacje i zapytania radnych. 

13.   Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

14.   Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Powiatu
Ireneusz GołuszkaJarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

V Rajd Rodzinny Ścieżkami Jana Moskwy z 20-leciem powiatu w tle

Rekordową liczbę rowerzystów przyciągnął w niedzielę 17 czerwca V Rodzinny Rajd Rowerowy Ścieżkami Jana Moskwy po Powiecie Pińczowskim....