Wiadomości - Aktualności

„Szlachetne zdrowie (…)”

Dodał: Sylwia Robak Data: 2021-02-23 15:32:24 (czytane: 1228)

Miniony rok dobitnie pokazał nam, że nad zdrowie nie mamy nic cenniejszego. Zdrowia się nie kupi niestety, ale można dołożyć starań, by lepiej o nie dbać. Można poprawić warunki w lecznicach, zakupić nowoczesny sprzęt, poprawić jakość świadczonych usług. To kosztuje, ale władze Powiatu Pińczowskiego na zdrowiu  mieszkańców nie zamierzają oszczędzać.

„Decyzją Zarządu i Rady Powiatu Pińczowskiego, w efekcie starań dyrekcji szpitala i wytężonej pracy Wydziału Inwestycji i Polityki Regionalnej, do ZOZ-u trafiły ogromne środki dzięki którym możemy usprawnić opiekę medyczną świadczoną w naszym szpitalu” – mówi starosta Zbigniew Kierkowski. Razem z gospodarzem powiatu, nad projektami czuwał wicestarosta Ryszard Barna i dyrektor ZOZ Krzysztof Słonina. Od strony merytorycznej, prawidłowej realizacji wniosków pilnowali pracownicy starostwa: Małgorzata Dymek, Monika Strojna i Sylwia Robak, a z ramienia szpitala Tomasz Szarawara. 

W ramach unijnego programu poprawy efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, w Szpitalu Powiatowym realizowany jest projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów ZOZ w Pińczowie, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. 

„W ramach tej szeroko zakrojonej inwestycji wykonaliśmy już termomodernizację struktury zewnętrznej obiektów szpitalnych, z dociepleniem ścian i stropodachu oraz zmianą elewacji zewnętrznej. Ponadto wymieniono orynnowanie budynku, częściowo stolarkę okienną i oświetlenie. Stare lampy zastąpiliśmy energooszczędnymi „ledami” – wylicza Małgorzata Dymek z Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej pińczowskiego starostwa. Ponadto, na szpitalnych obiektach zamontowano systemy fotowoltaiczne o mocy 40 kW. Do wykonania pozostała jeszcze wentylacja oraz wymiana wewnętrznych systemów CO. „Czekamy z tym na wyższe temperatury i zakończenie sezonu grzewczego” – wyjaśnia Monika Strojna z pińczowskiego starostwa.

W tym miejscu warto dodać, że w trakcie realizacji projektu władze Powiatu Pińczowskiego zdecydowały o zwiększeniu wkładu własnego do niemal 1 miliona 100 tysięcy złotych. Było to konieczne z uwagi na roboty, które należało wykonać przed montażem paneli fotowoltaicznych.         

Cały projekt wart jest  5 milionów 526 tysięcy 185 złotych, unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020 wyniosło 4 miliony 632 tysiące 198 złotych, wkład własny powiatu pińczowskiego to kwota 1 miliona 93 tysięcy złotych.  

Kolejny projekt realizowany w szpitalnych obiektach dotyczy „Informatyzacji placówek medycznych województwa świętokrzyskiego”. Zadanie obejmuje 12 szpitali powiatowych w regionie. Dzięki niemu praca wewnętrznych systemów komputerowych ulegnie znacznej poprawie. Usprawni się diagnostyka i przesyłanie dokumentacji medycznej. Wartość projektu w części dotyczącej Powiatu Pińczowskiego wynosi 2 miliony 386 tysięcy 90 złotych, a dofinansowanie stanowi 95% ogólnej wartości zadania. Prace nad informatyzacją zaawansowane są w 90%.. 

„Powiat Pińczowski bezpieczny w epidemii” –to tytuł kolejnego projektu realizowanego przy wsparciu środków z RPO WŚ. Środki z programu pomogły w ochronie i zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-CoV -2.

„W ramach projektu zakupiliśmy znaczną ilość środków ochrony indywidualnej jak też urządzenia medyczne, które pomagały i nadal pomagają ratować zdrowie i życie pacjentów” –mówi koordynator Monika Strojna. Całe zadanie opiewa na kwotę 2 miliony 366 tysięcy 413 złotych, a dofinansowanie stanowi 85% czyli 2 miliony 11 tysięcy złotych. Powiat dołożył do zadania 354 tysiące 961 złotych.

Warto wymienić tu zakupione urządzania medyczne; sterylizator za ponad 140 tysięcy złotych, przenośny aparat USG za 70 tysięcy złotych, a także kardiomonitory, defibrylatory, systemy tlenowe, worki ambu. Realizacja zadania zaawanasowana jest w 90%.

Poważna sytuacja związana z koronawirusem zobligowała Zarząd Powiatu Pińczowskiego do zwiększenia nakładów na walkę z pandemią o kwotę 290 tysięcy złotych. Zakupy objęły m.in. kanał dezynfekujący dla szpitala i kabinę dezynfekująca dla pińczowskiej stacji pogotowia ratunkowego. Obydwa urządzenia kosztowały 50 tysięcy złotych.

Na wysokości zadania stanęli także samorządowcy z gmin leżących w obrębie powiatu. „Bardzo dziękuję burmistrzom, wójtom oraz radnym gmin za przekazanie na rzecz walki z pandemią 50 tysięcy złotych. Zakupiliśmy za te środki nowoczesny videolaryngoskop” –mówi dyrektor ZOZ Krzysztof Słonina i dodaje, że wyrazy wdzięczności należą się również indywidualnym mieszkańcom powiatu, którzy wsparli szpital darowizną w łącznej wysokości ok. 40 tysięcy złotych.    

„Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19” – to nazwa kolejnego unijnego projektu, z którego Powiat Pińczowski skorzystał wespół z Powiatem Buskim i Staszowskim. Jego wartość to 1 milion 539 tysięcy 487 złotych, a dofinansowanie wynosi 1 milion 308 tysięcy 564 złote. Środki te pozwoliły zakupić nowoczesny aparat RTG za 1 milion 221 tysięcy 840 złotych oraz stacjonarny ultrasonograf za 229 tysięcy złotych. Zadanie zrealizowano w 100%, obecnie projekt oczekuje na rozliczenie.  

Na wniosek Powiatu Pińczowskiego opracowany przez ZOZ Pińczów, z rezerwy ogólnej budżetu Państwa przekazano dotację celową w wysokości 2 milionów złotych. Środki te przeznaczono na „Przebudowę i doposażenie ZOZ w Pińczowie. „Jednakże, warunkiem otrzymania dotacji był wkład własny powiatu w wysokości 700 tysięcy złotych. Oczywiście, zapewniliśmy te środki” – mówi wicestarosta Ryszard Barna, który z bliska przyglądał się realizacji projektu na każdym jego etapie. Wsparcie finansowe pozwoliło na zakup i montaż dwóch nowych wind osobowych, awaryjnego zbiornika na wodę i akumulatora UPS zabezpieczającego urządzenia elektroniczne na wypadek braku zasilania. Dodatkowo zakupiono również drobniejszy sprzęt medyczny niezbędny w szpitalu. Tu podkreślić trzeba duże zaangażowanie wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, który osobiście zabiegał o to, by środki trafiły do Pińczowa.

Dla polepszenia jakości świadczonych usług medycznych i poprawy komfortu pracy personelu, w szpitalnych obiektach dokonano zmian lokalowych. W związku z nimi, poradnie specjalistyczne przeniesiono z dotychczasowych pomieszczeń do głównego budynku szpitala, a wejście do nich usytuowano od strony ul. Klasztornej. Z kolei laboratorium analityczne znajduje się w dotychczasowej pracowni bakteriologicznej (wejście bramą od ul. Słabskiej). Zmiany te kosztowały ponad 100 tysięcy złotych. Warto dodać, że od nowego roku pińczowski ZOZ realizuje świadczenia w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Ambulatorium znajduje się w obiekcie po byłych poradniach specjalistycznych.

„Na przestrzeni niespełna dwóch lat Powiat Pińczowski skierował do szpitala środki w kwocie                 4 milionów 790 tysięcy złotych. Jak ogromne to nakłady widać w zestawieniu z rocznym budżetem lecznicy, który wynosi 20 milionów złotych. Z naszego budżetu  przeznaczyliśmy dla placówki 2 miliony 700 tysięcy złotych. Zależy nam na zdrowiu mieszkańców” –podsumowuje starosta Zbigniew Kierkowski.

Za dwa tygodnie zapraszamy do lektury na temat kolejnych -prospołecznych projektów realizowanych przez Powiat Pińczowski.

   

monika_strojna_i_tomasz_szaraw_1.jpg

 Przekazanie środków ochrony indywidualnej do szpitala

 

 stary_szpital_1.jpg

 Budynek starego szpitala

 

nowa_elewacja_zewnetrzna_pincz_1.jpg 

 Nowa elewacja zewnętrzna pińczowskiego szpitala

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpieczeństwo to sprawa nadrzędna

We wtorek 16 lutego, w pińczowskiej hali sportowej, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego....