Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2024-05-24 09:59:36 (czytane: 388)

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu w dniu 28 maja 2024 roku o godz. 9.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy ul. Republiki Pińczowskiej 42, odbędzie się sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Pińczowie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pińczowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Powiatu w Pińczowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Pińczowie. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia  1/3  części wiaty zlokalizowanej przy ul. Polnej 48 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 106/4 o pow. 90m².
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części  nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Polnej 48 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 106/4 o pow. 0,6445 ha oraz części wiaty zlokalizowanej przy ul. Polnej 48 o pow. 10m².
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały NR XLVII/319/2024 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w powiecie pińczowskim  na lata 2024-2028. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok. 
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Zakończenie obrad.   

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Grzegorz Woźniczko

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Burze z gradem - IMGW ponownie ostrzega

...