Wiadomości - Aktualności

Dwanaście miesięcy z życia powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2020-12-08 10:05:05 (czytane: 1404)

Starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski podsumowuje mijający rok. Zapraszamy do lektury.

Powoli dobiega końca rok 2020. Trudny rok, w którym świat musiał stawić czoło nowemu wyzwaniu – epidemii koronawirusa. Okazało się, że wcale nie jesteśmy panami życia i śmierci. Nieznana choroba dotknęła nas, nasze rodziny i znajomych, zabrała najbliższych. Z dnia na dzień musieliśmy nauczyć się żyć według zupełnie innych zasad. Na nowo odkrywamy prawdziwość powiedzenia, że ważniejsze jest BYĆ od MIEĆ.

Powiat Pińczowski w roku 2020 planował wiele uroczystości, ciekawych wydarzeń, podniosłych rocznic, hucznych świąt, z zaangażowaniem całej lokalnej społeczności. Z wiadomych względów na planach się skończyło. Ambitne projekty odłożyliśmy na lepsze czasy, a same uroczystości zorganizowane zostały z udziałem niewielu osób, by mimo wszystko dać czytelny znak, że PAMIĘTAMY. Bardzo ważnym jest przypominanie tych odległych i tych najnowszych kart z historii naszej Ojczyzny. Tej dużej – Rzeczypospolitej Polskiej i tej małej – Ponidzia. Mam tu na myśli 100 -lecie Bitwy Warszawskiej, 76 –lecie utworzenia Republiki Pińczowskiej czy też dziękczynne uroczystości dożynkowe, które są przejawem hołdu dla ciężkiej pracy rolników. Te wydarzenia odbyły się w znacznie okrojonej formie, ale wzbudziły w naszych sercach emocje równie wzniosłe, co w latach poprzednich.
Miłym zaskoczeniem dla starostów z regionu świętokrzyskiego, zgromadzonych na majowym Konwencie Powiatów w Pińczowie, była wizyta głowy państwa, Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Krótkie spotkanie wypełniły rozmowy dotyczące aktualnych problemów, z którymi borykają się samorządy powiatowe.

Dziękując Państwu za zrozumienie trudnej sytuacji i wszelkie przejawy empatii i patriotyzmu lokalnego, życzę jednocześnie dużo zdrowia i sił dla Was i Waszych Rodzin. Zapraszam do lektury.

Zbigniew Kierkowski – starosta pińczowski.

zdj_starostyok.jpg 


„Szlachetne zdrowie (…)”

Sytuacja wywołana pandemią koronawirusa przyczyniła się do wielokrotnie zwiększonych nakładów na służbę zdrowia. Poczyniono zakupy nowego sprzętu, dzięki czemu Szpital Powiatowy wzbogacił się min. o aparat RTG, aparaty USG i EKG. W placówce realizowanych jest 5 zadań na łączną kwotę 13 milionów złotych, przy wsparciu z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych. Dobiega końca termomodernizacja obiektów szpitalnych (wartość zadania to ponad 5,5 miliona złotych) oraz duży projekt Informatyzacji Placówek Medycznych, z którego dla powiatu pińczowskiego przeznaczono kwotę 2,4 miliona złotych. Od kilku miesięcy sukcesywnie realizowany jest projekt „Powiat pińczowski bezpieczny w epidemii”, którego wartość przekracza 2 miliony złotych. Dzięki funduszom z Regionalnego Programu Operacyjnego nie brakuje środków ochrony indywidualnej dla pracowników służby zdrowia, dla służb mundurowych i pracowników urzędów i jednostek podległych powiatowi. Zakupiono także specjalistyczne urządzenia do dezynfekcji. Środki z projektu, za pośrednictwem powiatu, wsparły nie tylko szpital, ale także gminne ośrodki zdrowia, państwową straż pożarną i policję, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki opiekuńcze i dydaktyczne. Wkład własny powiatu do projektu „Powiat bezpieczny w epidemii” wynosi prawie 355 tysięcy złotych. Kilka dni temu pińczowski Szpital Powiatowy otrzymał rządową dotację w wysokości 2 milionów złotych. Wnioski o to wsparcie starosta pińczowski oraz dyrektor lecznicy składali dwukrotnie, przy wsparciu wojewody świętokrzyskiego. Przekazane środki pomogą zrealizować bardzo ważne inwestycje i zakupić nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Sprzęt jednak to nie wszystko. Najważniejsi są ludzie na pierwszym froncie. To personel naszego szpitala pracuje z największym poświęceniem i zaangażowaniem, niejednokrotnie ponad swoje siły. Te same słowa można dedykować ratownikom z pińczowskiej stacji Pogotowia Ratunkowego.

Jedną z placówek, którą covid-19 dotknął wyjątkowo szczególnie, jest Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wesołej w Pińczowie. Warto tu podkreślić heroizm i zaangażowanie personelu, który sam zgłaszał się na dodatkowe dyżury w tym wyjątkowo trudnym czasie, choć czasem oznaczało to zamknięcie w placówce nawet na kilka dni. Z myślą o tych pracownikach powiat napisał wnioski o dotacje związane z zabezpieczeniem Domu Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS –CoV-2. Łącznie uzyskano dotację w wysokości 159 tysięcy 287 złotych, przy wkładzie własnym wynoszącym 37 tysięcy 330 złotych.

artykul__8_.jpg Podpisanie umowy na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

O swoich podopiecznych, w tym niełatwym czasie pamięta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. Centrum zakupiło środki ochrony indywidualnej dla Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, dla rodzin zastępczych i dla kadry PCPR. Zakupiono także sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin zastępczych na czas zdalnej nauki. W sumie, na działania związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii PCPR wydał 146 tysięcy 400 złotych.

Pomoc dla przedsiębiorców

8 milionów złotych – tyle w sumie wynosi pomoc finansowa, jaką, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy otrzymali przedsiębiorcy z terenu powiatu. Była to prawdziwie mrówcza praca, mnóstwo wniosków, stosy dokumentów. Za każdym z nich stał konkretny człowiek, konkretna firma, mocno dotknięta skutkami epidemii.

Mimo pandemii inwestycje nie ustają

Jak już wspomnieliśmy, dobiegają końca szeroko zakrojone prace przy Szpitalu Powiatowym. To jedna z wielu powiatowych inwestycji. Pod koniec lipca tego roku podpisano umowę na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie. Zadanie warte jest niemal 2 miliony złotych, obecnie trwają procedury formalne. Kolejne zadanie dotyczy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisław Staszica w Pińczowie. Niebawem rozpoczną się tam prace związane z uzupełnieniem już zrealizowanego projektu, którego ogólna wartość wynosi 2 miliony 230 tysięcy złotych. W planach jest jeszcze remont budynku administracyjno – biurowego warsztatów szkolnych. Przy szkole trwa ponadto budowa boiska wielofunkcyjnego, którego wartość wynosi 600 tysięcy złotych, a połowę tej kwoty pozyskano z Ministerstwa Sportu. Będą w temacie szkół warto przypomnieć o nowych laptopach przekazanych do placówek oświatowych w związku ze zdalnym nauczaniem. Za ok. 100 tysięcy złotych zakupiono 30 takich laptopów wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Szkoły zaś wzbogaciły się o tablice interaktywne. Inwestycje nie ominęły też Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Pińczowie. W związku z zaleceniami straży pożarnej w obiekcie trwa przebudowa wnętrza, a na zewnątrz przebudowywane są hydranty. Całość będzie kosztowała ok. 150 tysięcy złotych.

artykul__6_.jpg Prace termomodernizacyjne przy szpitalu

Niemal 2,5 miliona złotych kosztują prace w ramach projektu e-Geodezji, które właśnie się kończą. Kolejne 800 tysięcy złotych to koszt termomodernizacji strażnicy PSP z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Warto dodać, że jest to jedno z ostatnich zadań realizowanych przez Powiat Pińczowski w mijającej perspektywie unijnej. W tym roku także udało się wybudować tak długo oczekiwany parking przy hali widowiskowo – sportowej. Z budżetu powiatu wygospodarowano na te prace ok. 150 tysięcy złotych.

artykul__1_.jpg Budowa parkingu przy hali widowiskowo-sportowej

Trwają prace renowacyjne przy kaplicy św. Anny w Pińczowie. Obecnie kończy się II etap, do renowacji pozostały dwie zewnętrzne ściany zabytkowego obiektu: północna i wschodnia. Na to zadanie Powiat Pińczowski w przyszłorocznym budżecie zabezpieczył wymaganą kwotę.

Epidemia nie przeszkadza w robotach drogowych. Od początku roku 2020, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przebudowano łącznie 8 km 565 mb dróg. Powstały także w sumie 4 km 150 mb chodników. Prace objęły właściwie każdą z 5 gmin na terenie powiatu pińczowskiego, kosztowały łącznie 4 miliony 853 tysiące 732 złote. Ponadto w Michałowie realizowano także budowę chodnika przy drodze powiatowej z wykorzystaniem środków unijnych z RPO WŚ. Zadanie kosztowało 272 tysiące 495 złotych. Z budżetu powiatu wygospodarowano 54 tysiące 499 złotych.

artykul__2_.jpg Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej w Pawłowicach


Co dalej?

Prace bieżące to nie wszystko. Równie ważne jest planowanie i wybieganie w przyszłość. Z tym związana jest najnowsza inicjatywa powiatu i innych nadnidziańskich samorządów, pod nazwą Obszar Interwencji Strategicznej Ponidzie. Liderem grupy jest powiat pińczowski i to właśnie tutaj odbyły się najważniejsze spotkania w tej kwestii. Samorządowcy reprezentujący: Powiat Jędrzejowski, Gminę Jędrzejów, Gminę Pińczów, Gminy: Sobków, Imielno, Kije, Złota, Michałów, Wiślica, Nowy Korczyn i oczywiście Powiat Pińczowski, nakreślili wstępny zarys działań, których osią przewodnią jest Nida i atrakcje z nią związane. Mocno akcentowana jest ponadto kolejka wąskotorowa, która kilka miesięcy temu przeszła transformację związaną ze zmianą zarządzającego. Teraz ciuchcią zarządza marszałek województwa świętokrzyskiego, poprzez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Umianowicach. Prace związane z wdrażaniem OSI Ponidzie realizowane są powoli, acz sukcesywnie. Kilka dni temu lider grupy – Powiat Pińczowski, otrzymał bardzo dobrą informację o tym, że zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Porozumienie Ponidzie zostało rekomendowane do Pilotażowego Centrum Wsparcia Doradczego prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i zostało przyjęte do realizacji, jako jeden z 38 OSI z całej Polski.

 artykul__4_.jpgPodpisanie listu intencyjnego pn. Rewitalizacja oraz Funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie 

artykul__3_.jpg Obchody 76 rocznicy Republiki Pińczowskiej

artykul__5_.jpgPowiat pińczowski dziękuje za plony 

artykul__7_.jpg Prezydent Andrzej Duda na Konwencie Powiatów

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Opady marznące - IMGW ostrzega

W nocy 8 grudnia możemy spodziewać się opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodującej gołoledź....