Kapitał Ludzki


Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach
Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Projekty systemowe realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
ROK 2008
Projekt: Europonidzie

Przedmiotem projektu była aktywizacja 231 osób bezrobotnych za pomocą prac interwencyjnych (63osoby) i staży (103osoby) oraz przygotowania zawodowego i zdobycia nowych umiejętności  zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy (25 osób), a także rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (22 osoby).
Wartość projektu 1 206 700,00zł

ROK 2009
Projekt: Europonidzie

Przedmiotem projektu była aktywizacja 193 osób bezrobotnych za pomocą prac interwencyjnych (31 osób) i staży (125osób) oraz  przygotowania zawodowego i zdobycia nowych umiejętności zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy (20 osób), a takze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (17 osób).
Wartość projektu 1 249 600,00zł

ROK 2010
Projekt: Europonidzie

Przedmiotem projektu była aktywizacja 170 osób bezrobotnych za pomocą prac interwencyjnych (23 osoby) i staży (99 osób) oraz przygotowania zawodowego i zdobycia nowych umiejętności zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy (20 osób), a także rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej  (28 osób).
Wartość projektu 1 429 200,00zł

ROK 2011
Projekt Europonidzie

Przedmiotem projektu była aktywizacja 86 osób bezrobotnych za pomocą prac interwencyjnych (37 osób, w tym 26 kobiet) i staży (56 osób, w tym 42 kobiety) oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (15 osób, w tym 8 kobiet)
Wartość projektu 511 600,00zł

ROK 2012
Projekt: Europonidzie

Przedmiotem projektu była aktywizacja 78 osób bezrobotnych za pomocą prac interwencyjnych (22 osoby, w tym 18 kobiet) i staży  (51 osób, w tym 30 kobiet) oraz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (9 osób, w tym 3 kobiety)
Wartość projektu 491 100,00zł

ROK 2013
Projekt Europonidzie

Przedmiotem projektu była aktywizacja 117 osób, w tym 79 kobiet, za pomocą prac interwencyjnych (18 osób, w tym 13 kobiet) i staży  (83 osoby, w tym 61 kobiet) oraz rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (20 osób, w tym 8 kobiet)
Wartość projektu: 1 104 100,00zł


Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

Projekty systemowe realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie
ROK 2009
Projekt: Usamodzielnianie przez dokształcanie - "samodzielni na rynku pracy"
Przedmiotem projektu było przeprowadzenie szkoleń zawodowych w celu aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz nabyciu prawidłowych zachowań opiekuńczo - wychowawczych. zakres szkoleń obejmował obsługe komputera z efektywną i prawidłową obsługą pakietu Microsoft Office.
Wartość  projektu 55 000,00zł (w tym wkład własny 10,5% - 5 775,00zł)

ROK 2010
Projekt: Usamodzielnianie przez dokształcanie - "samodzielni na rynku pracy"
Przedmiotem projektu było przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych, doradztwa zawodowego, warsztatów aktywizacji zawodowej, badań lekarskich, turnusów rehabilitacyjnych, letniego wypoczynku, szkoleń programem PRIDE - rodzinnej opieki zastępczej, seminariów wyjazdowych rodzinnych, spotkań kulturalno-edukacyjnych w celu aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz nabyciu prawidłowych zachowań opiekuńczo-wychowawczych.
Wartość projektu 500 729,34zł (w tym wkład własny 10,5% - 52 576,58zł)

ROK 2011
Projekt: Usamodzielnieni przez dokształcanie - "samodzielni na rynku pracy"

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie  treningu podstawowych kompetencji społecznych , treningu interpersonalnego  dla rodziców zastępczych, szkoleń komputerowych dla osób niepełnosprawnych, zajęć z choreoterapii dla osób niepełnosprawnych, turnusów rehabilitacyjnych,, letniego wypoczynku, szkoleń programem PRIDE dla rodziców zastępczych, seminariów wyjazdowych rodzinnych, szkoleń "Wizaż" i "Florysta", grupowej terapii psychologicznej, wyjazdów kinowych dla osób niepełnosprawnych, w celu aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz nabyciu prawidłowych zachowań opiekuńczo-wychowawczych. 
Wartość projektu 740 279,10zł  (w tym wkład własny 10,5% - 77 729,31zł)

ROK 2012
Projekt: Usamodzielnieni przez dokształcanie - "samodzielni na rynku pracy"

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie treningu podstawowych kompetencji, turnusów rehabilitacyjnych, poradnictwa logopedycznego, wyjazdu turystyczno-edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych, szkoleń indywidualnych "Wizaż, "Florysta" dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców, indywidualnej terapii psychologicznej, wyjazdów kinowych dla osób niepełnosprawnych w celu aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz nabyciu prawidłowych zachowań opiekuńczo-wychowawczych. 
Wartość projektu 657 460,06zł (w tym wkład własny 10,5% - 69 033,31zł)

ROK 2013
Projekt: Usamodzielnieni przez dokształcanie - "samodzielni na rynku pracy"
Przedmiotem projektu było przeprowadzenie treningów autoprezentacji, treningów podstawowych kompetencji społecznych, turnusów rehabilitacyjnych, indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych, grupowej terapii psychologicznej, wyjazdów edukacyjno-integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, szkoleń indywidualnych: "Florysta", aranżacja terenów zielonych, kursów komputerowych, wyjazdów do kina i do teatru, indywidualnej terapii psychologicznej w celu aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz nabyciu prawiłowych zachowań opiekuńczo-wychowawczych.
wartość projektu 600 340,16zł (w tym wkład własny 10,5% - 63 035,72zł)

ROK 2014
Projekt: Usamodzielnieni przez dokształcanie - "samodzielni na rynku pracy"

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie treningu podstawowych kompetencji społecznych, treningu metody pracy w środowisku rodzinnym , warsztatów mediacji, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów turystyczno-edukacyjnych, szkoleń indywidualnych zawodowych: wizaż ze stylizacją paznokci, aranżacja terenów zielonych, wyjazdów do kina i teatru, indywidualnej terapii psychologicznej w celu aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz nabyciu prawidłowych zachowań opiekuńczo-wychowawczych.
Wartość projektu 435 582,83zł (w tym wkład własny 10,5% - 45 736,20zł)

 

Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionach
Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
ROK 2012
Projekt: Pośrednik Pracy II

Przedmiotem projektu było zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług dla osób bezrobotnych i pracodawców poprzez zatrudnienie pracowników kluczowych - doradców zawodowych (1osoba) i utrzymanie poziomu zatrudnienia pośredników pracy.
Wartość projektu 114 000,91zł

 

Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt konkursowy realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
ROK 2012 - 2013

Projekt: Stawiam na firmę...
Przedmiotem projektu wsparcie osób osób długotrwale bezrobotnych - powyżej 12 miesięcy, doradztwem prawnym, szkoleniami zawodowymi z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz dotacji jednorazowych (85% - max. 20tys. zł) na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Z dofinansowania skorzystało 31 osób bezrobotnych.
Wartość projektu 150 579,14zł

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4.Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie.
Poddziałanie 3.4.2. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Projekt systemowy "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"
realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie

ROK 2013-2014
Projekt: Staszic podbija Europę
Przedmiotem projektu były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (kurs języka angielskiego zawodowego) oraz trzytygodniowe praktyki zagraniczne - w Niemczech i wielkiej Brytanii, w zawodach technik informatyk, technik mechanik i technik budowlany.
Wartość projektu 322 942,24zł

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie
ROK 2013-2014
Projekt: Dobry zawód - pewna przyszłość
Przedmiotem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych z ICT i przedsiębiorczości  oraz kwalifikacji zawodowych i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia poprzez praktyki, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy i określenia poziomu wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy i określenia własnych predyspozycji zawodowych, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.
Wartość projektu 360 153,10zł (w tym środki własne 50 889,52zł)

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»