Wiadomości - Aktualności

Porozumienie w sprawie projektu 'e-Geodezja'

Dodał: Sylwia Data: 2017-07-10 15:09:45 (czytane: 2399)

Powiat pińczowski przystąpił w charakterze partnera do projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego".

Porozumienie w tej sprawie 5 lipca podpisali starosta Zbigniew Kierkowski, wicestarosta Ryszard Barna oraz skarbnik powiatu Anna Różycka.

egeodezja01.jpg

Głównym celem podpisanego porozumienia jest zmodernizowanie zasobów geodezyjnych w powiecie pińczowskim. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zakresu i jakości świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych, w tym ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Liderem projektu jest powiat jędrzejowski.

W 2015 roku powiat kielecki zawarł porozumienie ze wszystkimi powiatami województwa świętokrzyskiego i miastem Kielce, na mocy którego powiat kielecki miał pełnić rolę lidera w tym przedsięwzięciu, jednak po wykonaniu studium wykonalności na potrzeby tego projektu okazało się, że wartość projektu partnerskiego zostało oszacowane na kwotę 108 mln zł. Jest to kwota niemożliwa do udźwignięcia przez budżet jednego samorządu, dlatego powiat kielecki przystąpił do projektu w partnerstwie z trzema powiatami.

Dla powiatu pińczowskiego projekt opiewa na kwotę ok. 2 miliony złotych. Dodatkowo na program ten będzie można uzyskać wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020.

Warto dodać, ze w wyniku realizacji projektu usprawniona zostanie obsługa wszystkich klientów urzędu, którzy załatwiają sprawy w obszarze geodezji.

Nie jest to jedyny projekt naszego powiatu, ponieważ z zakresu zadania e-zdrowie pn. "Informatyzacja placówek medycznych województwa świętokrzyskiego" startujemy po kwotę 2 386 090,32 zł, a z projektu e-administracja po ok. 280 tysięcy złotych.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Czwarta promesa dla powiatu pińczowskiego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 39 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego...