Wiadomości - Aktualności

I Sesja Rady Powiatu Pińczowskiego

Dodał: Sylwia Robak Data: 2024-04-30 11:57:14 (czytane: 1064)

POSTANOWIENIE Nr 246/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu w Pińczowie


  KOMISARZ WYBORCZY

        W KIELCACH II

          Robert Dróżdż

        DKC.0012.1.2024


POSTANOWIENIE Nr 246/2024

KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

                                                    z dnia 25 kwietnia 2024 r.

 

w sprawie zwołania I sesji Rady Powiatu w Pińczowie

w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Pińczowie

 wybranych w wyborach do rad powiatów, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024r.


Na podstawie art. 167 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Komisarz Wyborczy w Kielcach

postanawia, co następuje:

§ 1 Zwołać I sesję Rady Powiatu w Pińczowie na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 14.00 w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Pińczowie wybranych w wyborach do rad powiatów, przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

§ 2.  Ustalić porządek obrad I sesji Rady Powiatu w Pińczowie, stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 3. Wykonanie postanowienia powierzyć Staroście Powiatu Pińczowskiego.

§ 4.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                        Komisarz Wyborczy

                                                                                               w Kielcach II

                                                                                            /-/ Robert Dróżdż

 

 

  Załącznik do postanowienia
    Komisarza Wyborczego
      w Kielcach
  z dnia 25 kwietnia 2024 r.


                                         PROPONOWANY  PORZĄDEK  I  SESJI

  1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Powiatu w Pińczowie.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Powiatu w Pińczowie.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  5. Wybór sekretarza sesji.
  6. Przedstawienie porządku obrad.
  7. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie.
  8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Pińczowie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  9. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Pińczowie.
  10. Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu w Pińczowie.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..