Wiadomości - Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

Dodał: Sylwia Robak Data: 2022-04-06 12:44:25 (czytane: 626)

Starosta Pińczowski zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2026 
z perspektywą do roku 2030”

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2021 poz. 2373 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego na lata
2022-2026 z perspektywą do roku 2030”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Pińczowie,
ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów, w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 2373 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: adrianna.kumorek@eko-precyzja.eu. Uwagi 
i wnioski należy składać w terminie do 29.04.2022r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi 
i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Pińczowski.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs Małe Granty

Ruszył nabór wniosków w Konkursie Małe Granty! Możesz zdobyć aż do 10 000 zł na realizację projektu z młodzieżą! Nabór trwa do 25 maja...