Powiatowy Rzecznik Konsumentów ostrzega co robić, aby nie paść ofiarą nieuczciwych działań sprzedawców – pytania i odpowiedzi


Okres przedświąteczny to czas kiedy do naszych domów przychodzą a także dzwonią sprzedawcy i proponują nam różnego rodzaju usługi. 
Niniejszy artykuł ma na celu wskazanie Państwu najczęstszych sposobów działania nieuczciwych sprzedawców (w szczególności alternatywnych operatorów telefonii stacjonarnej, sprzedawców prądu, sprzedawców gazu oraz akwizytorów oferujących towary i usługi), jak również wyjaśnić w jaki sposób powinni Państwo reagować na tego rodzaju działania, zwłaszcza podczas wizyt sprzedawców w domach.

1. Co mogę zrobić w sytuacji, gdy dzwoni do mnie sprzedawca i proponuje zawarcie umowy, a obawiam się, że wcale nie jest dla mnie korzystna?
Jeżeli sprzedawca kontaktuje się z Państwem telefonicznie, to aby umowa mogła zostać skutecznie zawarta musi potwierdzić jej treść na papierze  lub innym trwałym nośniku (np. płyta CD/DVD, wiadomość e-mail). W następnej kolejności powinni Państwo potwierdzić – również na trwałym nośniku – zawarcie umowy 
o konkretnej treści.
Najczęściej wygląda to w taki sposób, że po odbyciu rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą otrzymują Państwo do podpisu wydrukowany  egzemplarz umowy. Umowa taka często jest przywożona Wam do domu. Z tego względu bardzo istotne jest, aby dokładnie czytali Państwo otrzymane od sprzedawcy dokumenty, tak by móc sprawdzić czy to, co znajduje się w papierowym egzemplarzu umowy, dokładnie  odpowiada temu, co mówił konsultant w trakcie rozmowy telefonicznej. Warto również, aby przed podpisaniem umowy skonsultowali się Państwo np. 
z rodziną, sąsiadami. Jeżeli przed podpisaniem umowy pewne jej zapisy są dla Was niejasne, najlepiej aby skorzystali Państwo z profesjonalnej pomocy jakiej udzielają powiatowi rzecznicy konsumentów. Nie ulegajcie presji, jeśli kurier ponagla do natychmiastowego podpisania umowy. Takie zachowanie ze strony kuriera powinno włączyć po Państwa stronie zwiększoną czujność.
Pamiętajcie, że po podpisaniu umowy sprzedawca powinien zostawić Wam jeden egzemplarz dokumentów, stąd powinni Państwo zadbać, aby sprzedawca nie zabrał ze sobą wszystkich dokumentów.

Jeżeli po podpisaniu dokumentów przywiezionych przez kuriera chcą Państwo zrezygnować z umowy, to w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy możecie odstąpić od umowy.  

2. Wczoraj dzwonił do mnie mój operator i mówił, że trzeba zaktualizować umowę. Jak działać, aby nie dać się oszukać? 

Powinni Państwo pamiętać, że podczas rozmowy telefonicznej nie ma możliwości  zweryfikować, czy osoba która podaje się za sprzedawcę faktycznie nim jest. 
Z tego względu należy zachować czujność i ostrożność.
Jeżeli otrzymują Państwo do domu dokumenty, to przed ich podpisaniem należy je bezwzględnie dokładnie przeczytać.
Jeśli mają Państwo wątpliwości czy rzeczywiście trzeba zaktualizować umowę, warto skontaktować się ze swoim dotychczasowym usługodawcą. Mogą Państwo zadzwonić do biura obsługi klienta  (numer  kontaktowy znajdą Państwo na rachunku) albo udać się osobiście do lokalu sprzedawcy.
Podpisanie dokumentów może oznaczać zmianę operatora i zawarcie  umowy na zupełnie innych warunkach wbrew Państwa woli.

Dla uniknięcia wszelkich niejasności  powinni Państwo podpisywać umowę wyłącznie w lokalu swojego operatora.   

3. Czy podpisując umowę powinienem otrzymać egzemplarz dokumentów dla siebie? 

Po zawarciu umowy powinni Państwo otrzymać komplet dokumentów dla siebie. Ma to istotne znaczenie, gdyż dzięki dokumentom wiadomo z kim zawarli Państwo umowę oraz jaka dokładna jest treść umowy. 

4. Otrzymałem dokumenty do podpisu, które przywiózł kurier. Kurier bardzo nalegał, abym szybko podpisał umowę, gdyż niepoprawnie zaparkował samochód i nie chce dostać mandatu, a ponadto ma bardzo dużo pracy i się śpieszy. Chciałem pokazać umowę synowi, więc nie podpisałem jej przy kurierze. Czy postąpiłem słusznie? 

Jeżeli sprzedawca lub kurier  ponagla do podpisania umowy, powinno to wzbudzić podejrzenia. W takiej sytuacji tym bardziej nie powinni Państwo podpisywać umowy zgodnie z sugestią.
Nie powinni państwo podpisywać umów w pośpiechu, bez dokładnego 
i spokojnego zapoznania się z ich treścią. 

W przeciwnym wypadku możecie zawrzeć umowę nieodpowiadającą Państwa potrzebom lub w rezultacie której będziecie płacić za towar lub usługę, której w rzeczywistości nie potrzebujecie.  

5. Dzisiaj przyszła do mnie Pani i chciała, abym wypełniła jej ankietę. Nie zgodziłam się – czy słusznie? 

Powinni Państwo zachować dużą ostrożność i nie podpisywać dokumentów, jakie  nieznane osoby (jak np. rzekomi ankieterzy) podsuwają do podpisu. Może okazać się, że dokument jaki Państwo podpiszą jest umową z nowym sprzedawcą albo też Wasz podpis może zostać w późniejszym czasie sfałszowany. 

6. Jakiś czas temu był u mnie pracownik urzędu i chciał, abym podpisał umowę. Nie zrobiłem tego. Zastanawiam się czy często urzędnicy podpisują umowy? 

Pracownicy urzędów czy też innych instytucji państwowych nigdy nie przychodzą do domów konsumentów i nie podpisują z nimi umów. Jeżeli osoba, która przychodzi do Waszego domu podaje się za taką osobę, to zapewne jest oszust. 

W takim wypadku należy zachować czujność i ostrożność. Nie powinni Państwo wpuszczać takiej osoby do domu ani nic nie podpisywać. O całej sytuacji należy jak najszybciej poinformować rodzinę, sąsiada, jak również organy ścigania (policję, prokuraturę). 

7.Czy sprzedawca przychodzi do domu swoich klientów  i zbiera od nich podpisy pod umową jeśli np. zmieniają się przepisy, potrzebne jest zaktualizowanie danych na umowie albo sprzedawca przechodzi reorganizację lub kończy działalność?

 Sprzedawca nigdy nie przychodzi do domu klienta celem zmiany umowy lub aktualizacji danych! Jeżeli faktycznie istnieje konieczność dokonania zmian w umowie, to sprzedawca wyśle do Państwa list, w którym dokładnie wyjaśni co powinni Państwo zrobić.

8. Czy muszę wpuszczać do domu pracownika elektrowni lub gazowni? 

Jeżeli pracownicy gazowni lub elektrowni mają się u Państwa zjawić, to zawsze takie wizyty ogłaszane są przez administrację z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jeśli ktokolwiek przychodzi z niezapowiedzianą wizytą, to osoba taka może chcieć Państwa oszukać.
Nie mają Państwo obowiązku wpuszczania do domu nieznajomych osób jak np. pracowników elektrowni, gazowni. Może się okazać, że jeśli wpuszczą Państwo obcą osobę do domu, to zostaną Państwo przez nią oszukani. Ponadto nieznajomy może okazać się złodziejem, który ukradnie cenne dla Państwa przedmioty.

Jeżeli po wpuszczeniu obcej osoby do domu okaże się, że coś Państwu zginęło, należy jak najszybciej zawiadomić rodzinę, sąsiada, jak również organy ścigania (policję, prokuraturę). 

9. Czy jest możliwe, że nagle, bez jakiejkolwiek prośby z mojej strony sprzedawca przychodzi do mnie i chce wymienić u mnie np. aparat telefoniczny albo licznik na nowy? 

Jeżeli sprzedawca chce wymienić jakiś sprzęt u Państwa, to zawsze taka działania ogłaszane są przez sprzedawcę (np. poprzez wysłanie listu w tej sprawie) lub administrację (np. na tablicy ogłoszeń) z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jeżeli przychodzi do Państwa ktoś bez wcześniejszej zapowiedzi, to nie powinni Państwo wpuszczać takiej osoby do domu, gdyż osoba taka może chcieć Was oszukać.
W każdym wypadku, jeżeli ktoś próbował w ten sposób wejść do Państwa domu, należy jak najszybciej zawiadomić rodzinę, sąsiada, jak również organy ścigana (policję, prokuraturę).

Jeżeli otrzymują Państwo zawiadomienie listowne (np. w formie ulotki wrzuconej do skrzynki pocztowej), że będzie u Państwa dokonywana wymiana jakiegokolwiek sprzętu, warto aby potwierdzili Państwo tę informację bezpośrednio u sprzedawcy (np. telefonicznie lub bezpośrednio w lokalu), od którego  rzekomo taka ulotka pochodzi. 

10. Co zrobić jeżeli padłem ofiarą oszustwa? 

W takim wypadku należy jak najszybciej zawiadomić policję lub prokuraturę. Ponadto powinni Państwo skontaktować się z miejskim (powiatowym) rzecznikiem konsumentów, który oceni czy potrzebne są jeszcze dodatkowe działania w sprawie, jeżeli np. w wyniku oszustwa zawarli Państwo  z przedsiębiorcą umowę wbrew swojej woli.

11. Kupiłam na pokazie pościel, którą zabrałam ze sobą do domu. Po kilku dniach doszłam do wniosku, że nie stać mnie na taki wydatek i nie chce tej pościeli. Czy mogę w jakikolwiek sposób anulować umowę? 

W taki wypadku, jeżeli od zawarcia umowy nie minęło 14 dni, mogą Państwo odstąpić od umowy. Można odstąpić od każdej umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa (np. w domu, na pokazie) lub na odległość (np. zakupy w sklepie internetowym, zakupy w formie telefonicznej). Nie trzeba podawać przyczyny swojej decyzji.

Odstąpienie od umowy oznacza, że umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie od umowy wywiera również skutek wobec umów dodatkowych. Jeżeli np. kupując towar zawarli Państwo dodatkową umowę (np. umowę pożyczki na zakup towaru), to odstąpienie od umowy sprzedaży towaru powoduje również odstąpienie od umowy pożyczki.
W wyniku odstąpienia od umowy trzeba zwrócić zakupiony towar, a sprzedawca ma obowiązek oddać pieniądze.
Towar można zwrócić np. poprzez jego odesłanie pocztą (należy zachować dowód wysłania towaru), przy czym muszą Państwo pokryć koszt wysyłki. Nie muszą Państwo na własny koszt dokonać zwrotu towaru tylko wtedy gdy umowę zawarli Państwo poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazie), towar był dostarczony do Państwa miejsca zamieszkania, a z uwagi na właściwości rzeczy (np. duży rozmiar lub ciężar kanapy) nie można go w tradycyjny  sposób odesłać pocztą. 

W takim  wypadku to sprzedawca musi odebrać rzecz na swój koszt. 

W przypadku odstąpienia od umowy:
  • należy wypełnić wzór odstąpienia od umowy, który zawsze jest załącznikiem do  umowy (wzór nr 2 odstąpienie od umowy zawartej na odległość)
  • odstąpienie od umowy należy wysłać na adres sprzedawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Powinni Państwo zachować kopię podpisanego pisma, dowód nadania listu oraz potwierdzenie odbioru
  • w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy należy zwrócić zakupiony towar
  • sprzedawca powinien zwrócić Państwu pieniądze w ciągu 14 dni od otrzymania odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy nie wiąże się dla Państwa z dodatkowymi opłatami poza ściśle określonymi sytuacjami, tj:
  • będą Państwo musieli ponieść koszty zwrotu towaru do sprzedawcy (koszt wysyłki towaru do sprzedawcy, koszt samodzielnego dojazdu do sprzedawcy w celu zwrotu rzeczy), chyba, że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
Jeśli sprzedawca sam zaproponuje odbiór rzeczy, to nie muszą Państwo ponosić kosztów, np. kuriera przysłanego przez sprzedawcę, ponieważ w takiej sytuacji nie mamy do czynienia  z kosztami zwrotu rzeczy, lecz kosztami odbioru jej od konsumenta przez przedsiębiorcę.

poniosą Państwo dodatkowe koszty dostarczenia rzeczy przez sprzedawcę, jeżeli przy dokonywaniu zakupu wybrali Państwo sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez przedsiębiorcę, np. sprzedawca oferuje wysyłkę towaru za 5 zł i za 7 zł. Jeśli Państwo wybrali przesyłkę za 7 zł, to w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci Państwu za wysyłkę kwotę 5 zł (w efekcie Państwo poniosą koszt 2 zł).

12. Czy przy odstąpieniu od umowy muszę odwozić osobiście towar przedsiębiorcy? 

Nie ma konieczności osobistego odwożenia towaru do przedsiębiorcy. Towar można odesłać sprzedawcy za pośrednictwem  poczty lub kuriera (należy zachować dowód nadania przesyłki). Koszt zwrócenia towaru do sprzedawcy  ponoszą Państwo. 

13. Przedsiębiorca okłamał mnie, że jest moim dotychczasowym operatorem telefonii stacjonarnej. W rezultacie świadczy mi usługi, dostałem też telefon. Chcę zrezygnować z umowy. Jak to zrobić? 

W takiej sytuacji doszło do zawarcia dwóch, a nie jednej umowy. Pierwszą umową jest umowa dotycząca świadczenia usługi telekomunikacyjnej, zaś drugą umowa sprzedaży aparatu telefonicznego.
Jeżeli od zawarcia umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej albo od dnia otrzymania aparatu telefonicznego nie minęło jeszcze 14 dni, to mogą Państwo odstąpić od umowy. Bardzo ważnym jest, aby oświadczenie o odstąpieniu złożyli Państwo w odniesieniu do każdej  z obu umów.

Jeżeli termin na odstąpienie  od umowy/umów już minął, to w szczególnych okolicznościach (taką okolicznością jest oszustwo ze strony przedsiębiorcy) mogą Państwo wystosować oświadczenie o uchyleniu się od skutków umowy zawartej pod wpływem wprowadzenia w błąd i zażądać na tej podstawie unieważnienia zawartej umowy. Nie powinni Państwo składać wypowiedzenia umowy, gdyż w takim wypadku przedsiębiorca nałoży na Państwa karę umowną za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Najlepszym rozwiązaniem, zanim podejmą Państwo działania jest skorzystanie pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

14. Od swojego dostawcy energii elektrycznej dowiedziałem się, że rozwiązałem umowę. Nigdy nic takiego nie robiłem. Podpisałem tylko jakieś dokumenty, gdy ktoś przyszedł spisać liczniki. 

Dokumentem na podstawie którego doszło do zmiany dostawcy energii elektrycznej było zapewne pełnomocnictwo udzielone nowemu przedsiębiorcy, które uprawniało do złożenia w imieniu konsumenta rozwiązania umowy 
u dotychczasowego przedsiębiorcy.  
W szczególnych okolicznościach, tj. gdy np. padli Państwo ofiarą oszustwa ze strony nowego dostawcy, mogą Państwo wystosować oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem wprowadzenia w błąd 
z jednoczesnym wycofaniem wszelkich udzielonych przedsiębiorcy pełnomocnictw.

W tego rodzaju sytuacjach najlepiej, aby skontaktowali się Państwo bezpośrednio ze swoim dotychczasowym dostawcą oraz jak najszybciej zwrócili się do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, gdyż konieczna jest pomoc specjalisty. 

15. Przyszedł do mnie przedstawiciel dostawcy prądu. Podpisałem umowę. Jakiś czas później okazało się, że zawarłem umowę jeszcze z dwoma firmami – telekomunikacyjną i medyczną, mimo że nigdy nie rozmawiałem z przedstawicielem  żadnej z tych firm. Czy mogę anulować zawarte dwie  niechciane przeze mnie umowy? 

Jeżeli okazuje się, że zawarli Państwo umowę ze sprzedawcą mimo braku kontaktu z przedstawicielem takiego przedsiębiorcy (np. w wyniku podstępnego podsunięcia umowy do podpisu), to istnieje możliwość uchylenia od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu. Równocześnie takie działanie stanowi nieuczciwe praktyki rynkowe, wobec czego mogą Państwo żądać na tej podstawię unieważnienia zawartej umowy.

W takim  wypadku powinni Państwo jak najszybciej  skontaktować z miejskim (powiatowym) rzecznikiem konsumentów, gdyż konieczna jest pomoc specjalisty. 

16. Nigdy nie podpisywałem umowy ze sprzedawcą. Okazało się, że jakiś czas temu do domu przyjechał kurier z umową wystawioną na mnie. Żona, sądząc że czekałem na taką umowę, za namową kuriera podpisała się za mnie. Co można w takiej sytuacji zrobić?  

Przede wszystkim umowa podpisana przez inną osobę niż osoba wskazana w umowie jest z mocy prawa nieważna. Z tego względu nie rodzi ona po Państwa stronie obowiązku zapłaty. Osoba, która sfałszowała podpis popełnia przestępstwo. Zatem mogą Państwo złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania (policja, prokuratura). Powinni Państwo złożyć wobec przedsiębiorcy, z którym rzekomo została zawarta umowa, oświadczenie o tym, że to nie Państwa podpis widnieje na umowie, bez wskazywania kto w rzeczywistości podpisał umowę za Was. W takim wypadku, przed podjęciem jakichkolwiek działań, powinni Państwo jak najszybciej skontaktować się  z miejskim (powiatowym) rzecznikiem konsumentów, gdyż konieczna jest pomoc specjalisty. Ponadto, jeżeli za konsumenta umowę podpisała jego bliska osoba (np. małżonek, dziecko), to konsument nie ma prawnego obowiązku złożenia zeznań w tym zakresie. 

 17. Przedsiębiorca twierdzi, że zawarłem z nim umowę, podczas gdy nigdy nie podpisywałem umowy. Przedsiębiorca przedstawił mi umowę, na której widnieje rzekomo mój podpis. Co można w takiej sytuacji zrobić? 

Przede wszystkim umowa podpisana przez inną osobę niż osoba wskazana w umowie jest z mocy prawa nieważna. Z tego względu nie rodzi ona po stronie konsumenta obowiązku zapłaty. Osoba, która sfałszowała podpis popełnia przestępstwo. Zatem mogą Państwo złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania ( policja, prokuratura). Powinni Państwo złożyć wobec przedsiębiorcy, z którym rzekomo została zawarta umowa, oświadczenie o tym, że to nie Państwa podpis widnieje na umowie. W taki wypadku, przed podjęciem jakichkolwiek działań, powinni Państwo jak najszybciej skontaktować się z miejskim (powiatowym) rzecznikiem konsumentów, gdyż konieczna jest pomoc specjalisty. 

18. Co zrobić, jeżeli czas 14 dni na odstąpienie od umowy już minął? Na pokazie kupiłem garnki, które miały się nie przypalać. W domu okazało się, że przygotowywane potrawy ciągle się przypalają, gdyż garnki są słabej jakości. Czy mogę coś z tym zrobić? 

Jeśli zakupiony przez Państwa towar nie ma właściwości, o jakich zapewniał sprzedawca, mogą Państwo złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi (wzór nr 1 – reklamacja z tytułu rękojmi).
Każdy sprzedawca odpowiada za oferowane przez siebie towary przez okres dwóch lat od dnia wydania towaru i nie można odmówić przyjęcia reklamacji, co wynika wprost z przepisów.
W ramach reklamacji z tytułu rękojmi mogą Państwo wysuwać w stosunku do sprzedawcy konkretne roszczenia, którymi są:
żądanie wymiany towaru na nowy,
naprawa towaru,
obniżenie ceny
odstąpienie od umowy (tylko przy wadzie istotnej).
Inną, zupełnie odmienną podstawą do złożenia reklamacji jest gwarancja. Na gwarancję można się powołać tylko i wyłącznie wtedy, gdy jej udzielono. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
Konsument składając reklamację sam decyduje czy składa ją w trybie gwarancji czy tez rękojmi. Sprzedawca nie ma prawa decydować w tym względzie. Przy składaniu reklamacji należy zwracać szczególną uwagę na to, co jest zapisane 
w zgłoszeniu reklamacyjnym, tak by faktycznie korzystać z wybranego przez konsumenta reżimu (tj. reklamacji do sprzedawcy lub gwarancji).

Dla celów dowodowych wszelki kontakt z przedsiębiorcą powinien odbywać się albo poprzez złożenie pisma przedsiębiorcy osobiście (w takiej sytuacji należy na drugim egzemplarzu uzyskać potwierdzenie jego otrzymania) albo poprzez wysłanie listem poleconym na adres siedziby lub adres korespondencyjny przedsiębiorcy  (w takiej sytuacji należy zachować dowód nadania listu). 

19. Na pokazie zapewniono mnie, że materac za 6000 zł będzie leczyć wszystkie moje schorzenia kręgosłupa. Mój lekarz po zapoznaniu się z produktem zabronił go używać, gdyż materac zagraża zdrowiu i nie jest nigdzie zarejestrowany jako produkt medyczny. Na pokazie osoba ubrana w lekarski kitel mówiła zupełnie coś innego. Czy mogę zrezygnować z umowy? 

Jeżeli nie minął jeszcze okres 14 dni od daty otrzymania towaru, to mogą Państwo od umowy odstąpić.
Natomiast, jeżeli brak jest już możliwości skorzystania z odstąpienia od umowy, to mogą Państwo podjąć działania w związku z zastosowaniem przez sprzedawcę nieuczciwych praktyk rynkowych (podawanie przez przedsiębiorcę nierzetelnych informacji odnośnie cech towaru).
Konsument, który padł ofiarą takiego rodzaju  praktyk może żądać  usunięcia ich skutków poprzez np. żądanie uznania umowy za niezawartą z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń.

W takim wypadku, przed podjęciem jakichkolwiek działań, powinni Państwo skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

20. Dostałem pismo zatytułowane „wezwanie do zapłaty”. Czy to oznacza, że mam obowiązek zapłaty?

Wezwanie do zapłaty jest jednym ze sposobów prowadzenia windykacji i oznacza, że przedsiębiorca próbuje uzyskać od Państwa zapłatę. Odbywa się to na etapie przedsądowym.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z żądaniem zapłaty ze strony przedsiębiorcy, to nie powinni Państwo dokonywać żadnych płatności. W takim wypadku warto skontaktować się z miejskim (powiatowym) rzecznikiem konsumentów. 

21. Odebrałem korespondencję z sądu, ale nie rozumiem czego ona dotyczy. Co mam zrobić?

Przede wszystkim bardzo ważne jest, aby ZAWSZE odbierali Państwo otrzymywaną korespondencję. To, że nie odbiorą Państwo listu może bardzo zaszkodzić i utrudnić możliwość podjęcia działania, jeżeli np. otrzymali Państwo korespondencję z sądu.

Jeżeli otrzymana korespondencja pochodzi z sądu, to koniecznie powinni Państwo jak najszybciej zawiadomić o tym rodzinę, sąsiada czy też miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Może okazać się, że otrzymany list to np. nakaz zapłaty i należy podjąć bardzo szybko działania, aby zdążyć złożyć od niego środek zaskarżenia. 

22. Dostałem nakaz zapłaty z sądu. Czy muszę od razu zapłacić? Czy to oznacza, że sąd rozpoznał sprawę bez mojej obecności i nic nie da się już zrobić?

Nakaz zapłaty nie jest wyrokiem w sprawie (jest on wydawany na podstawie dokumentów i opisu sprawy przedstawionego przez powoda) i jeżeli Państwo go otrzymali, to mają Państwo prawo złożyć środek zaskarżenia w ciągu 14 dni od daty odebrania nakazu jeżeli uważają Państwo, że zapłata jest nienależna. 

23. Komornik zajął mi emeryturę. Od komornika dowiedziałam się, że nakaz zapłaty dotarł do mnie, gdy przez miesiąc przebywałam w sanatorium. Nie dostałam nigdy wyroku, nie byłam w sądzie. Czy można coś zrobić? 

W przypadku wydania nakazu zapłaty warunkiem niezbędnym do egzekwowania zapłaty na podstawie nakazu jest faktyczne (fizyczne) otrzymanie nakazu przez osobę pozwaną ( w tym wypadku Państwa jako konsumenta). Jeżeli nakaz nie został Państwo doręczony bo np. skierowano go na nieprawidłowy albo na nieaktualny adres czy też obiektywnie nie byli Państwo w stanie odebrać tego nakazu ( bo np. przebywali Państwo w szpitalu, sanatorium), koniecznym jest złożenie przez Państwa do sądu wniosku o skuteczne doręczenie nakazu zapłaty. Choć wiele osób tak robi, w takiej sytuacji nie składa się wniosku o przywrócenie terminu.


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»