Wiadomości - Aktualności

Program „S-A-M!” Dostępne mieszkanie

Dodał: Sylwia Robak Data: 2024-05-20 12:41:53 (czytane: 244)

Zmiany w programie oraz kwoty dofinansowania dla województwa świętokrzyskiego.

sam.png 

Rada Nadzorcza PFRON w grudniu 2023 r. wprowadziła zmianę w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie polegającą na zniesieniu kryterium wiekowego Beneficjentów programu.  

Jeśli spełniasz poniższe kryteria, tj.:
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny stopień niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
  • w Twoim mieszkaniu i/lub budynku występują bariery architektoniczne uniemożliwiające wyjście na poziom zero przez budynkiem,
  • posiadasz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania
możesz uzyskać dopłatę do zamiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku. Dofinansowanie stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub wynikającą z zamiany mieszkań.  

Jeśli wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, składa go jej opiekun prawny.
W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego.

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od lokalizacji zakupionego (zamienionego) mieszkania i w I kwartale 2024 r. wynosi dla mieszkań zlokalizowanych:
  •  w mieście Kielce – 94 274,00 zł
  • w gminach sąsiadujących z miastem Kielce – 87 308,00 zł
  • w pozostałych miejscowościach – 80 342,00 zł

Program „S-A-M!” Dostępne mieszkanie jest realizowany przez samorząd powiatowy.
W województwie świętokrzyskim wszystkie powiaty przystąpiły do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi złącznikami można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Wsparcia technicznego w składaniu wniosków udzielają pracownicy powiatu obsługujący Program.

Wnioski można składać do dnia 31.12.2024 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Dostępne mieszkanie” uzyskasz pod numerem telefonu 41 23-09-741, a także na stronie Funduszu pod adresem:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

 

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

20 maja: Światowy Dzień Pszczół - pomóżmy zapylaczom!

20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, który jest świetną okazją, aby przypomnieć sobie o tych niezwykle ważnych stworzeniach,...