Program Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011


Projekty realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

Rok 2009
"Przebudowa dróg powiatowych nr 0064T Skrzypiów-Kozubów-Zawarża-Ciuślice, nr 0068 Kozubów-Dzierążnia-Drożejowice; 0066T Kozubów-Sadek-Polichno; nr 0073T Kozubów-Koniecmosty-Korczyn Stary tworzących ciąg dróg powiatowych Skrzypiów-Młodzawy-Kozyubów-Chroberz-Rudawa-granica powiatu pińczowskiego"
Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych o długości 15,031 km. W zakresie projektu wykonano nawierzchnię jezdni, nawierzchnię poboczy, wybudowano zatokę autobusową, wybudowano 3910,5 m2 chodnika, ustawiono 844 mb barier ochronnych, ustawiono 85mb poręczy ochronnych, wykonano renowację rowów, odwodnienia, zjazdy na posesje, remont przepustów pod koroną drogi, wzmocnienie skarpy, ustawiono oznakowanie pionowe, wykonano oznakowanie poziome, w tym przejścia dla pieszych.
Wartość całkowita projektu: 4 706 104,91 zł, w tym wkład własny powiatu 1 213 664,54 zł, Gminy Pińczów 563 040,49, Gminy Złota 576 347,43 zł.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 0178T Michałów-Sędowice-Niegosławice-Mierzawa-Sędziszów-gr. woj. świętokrzyskiego (Kozłów) gm. Michałów pow. Pińczów odc. Michałów-Sędowice od km 1+050 do km 9+967 łącznej długości przebudowanych odcinków 4610mb"
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej na długości łącznej odcinków 4,61 km. W zakresie projektu wykonano nawierzchnie jezdni, poboczy, wybudowano zatokę autobusową, 137,5 m2 chodnika, ustawiono 40 mb barier ochronnych, ustawiono oznakowanie pionowe i wykonano oznakowanie poziome, w tym przejścia dla pieszych.
Wartość całkowita projektu: 985 753,79zł, w tym środki własne powiatu 246 438,45zł, Gminy Michałów 246 428,45zł

 

ROK 2010
"Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy dostępności powiatu do dróg regionalnych i ponadregionalnych wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego"
Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych: 1,54 km  nr 0068T Kozubów-Dzierążnia-Drożejowice; 0,715 km nr 0077T Probołowice-Stawiszyce; 0,8 km nr 0177T zawale Niegosławskie-Pawłowice; 0,6 km Sedowice-Wrocieryż. W zakresie projektu wykonano remont chodnika, podbudowę na poszerzeniu drogi, wyrównano istniejąca nawierzchnię asfaltową z lepszą warstwą ścieralną, wykonano nawierzchnię na poboczach, zamontowano oznakowanie pionowe, ustawiono bariery ochronne, wyremontowano przełomy.
Wartość całkowita projektu: 903 758,58 zł, w tym środki własne powiatu 319 199,58 zł, Gminy Michałów 82 680,00 zł, Gminy Złota 50 000,00 zł  

 

ROK 2011
"Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy spójności sieci drogowej"
Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych o łacznej długosci 8,5km: 1,1 km nr  0066T Kozubów-Sadek-Polichno, 8,5 km nr 0076T Niegosławice-Pełczyska-Kostrzeszyn, 1,9 km nr 0157T Chomentów-Rębów-Kliszów-Kije; 2,5km nr 0178T Michałów-Wrocieryż-Sędowice; 1,9km nr 0872T Bukowska Wola-Działoszyce. W zakresie projektu wykonano roboty rozbiórkowe, poszerzenia jezdni, wyrównano istniejącą nawierzchnię, wykonano nowa nawierzchnię o lepszej ścieralnosci, wykonano renowację rowów, przepusty pod zjazdami, chodniki z kostki, ułożono korytka przy krawędziach jezdni, wzmocniono skarpy, ułożono ścieki uliczne, wyremontowano most, zatoki autobusowe, zlikwidowano przełomy, wyremontowano przepusy pod korona drogi i wymieniono rury, ustawiono bariery ochronne, uzupełniono oznakowanie pionowe, wykonano przejścia dla pieszych, wykonano nawierzchnie na poboczach.
Wartość całkowita projektu: 2 680 149,71 zł, w tym środki własne powiatu 702 076,71 zł, Gminy Michałów 82 680 zł, Gminy Złota 50 000 zł

 "Przebudowa dróg powiatowych nr 0068T o długości 1,8km i nr 0168T o długości 1,5km w celu poprawy spójności sieci drogowej."
Przedmiotem projektu była przebudowa dróg powiatowych Jadwinów-Imielno-Pińczów oraz Kozubów-Dzierażnia-Drożejowice o łącznej długości odcinków 3,3 km. W zakresie Projektu zlikwidowano przełomy, wyremontowano chodnik, wykonanie poszerzenia, wyrównano nawierzchnię, uzupełniono oznakowanie pionowe, wykonano przejścia dla pieszych, wykonano renowację rowów, wykonano przepusty pod zjazdami, wykonano nawierzchnię na poboczach.
Wartość całkowita projektu: 2 680 149,71zł, w tym środki własne powiatu 702 076,71zł, Gmin Michałów 82 680zł, Gminy Złota 50 000zł.


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»