Program wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015


Projekty realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie

ROK 2014
"Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej" 
Przedmiotem projektu była przebudowa odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 4,6 km: 1,1 km nr 0510T Działoszyce (ul. Pińczowska)-Dzierążnia; 0,8 km nr 0155T Sobków-Lipa-Włoszczowice; 1,0 km nr 0178T Michałów-Wrocieryż-Sędowice-gr.powiatu; 0,6 km nr 0017T Skowronno G.-Brzeście; 1,1 km nr 0079T Żurawniki-Jurków-Ludwinów. W zakresie projektu przebudowano nawierzchnię jezdni, poszerzono jezdnię, przebudowano pobocza, wybudowano chodnik, przebudowano chodnik, wykonano renowację rowów, przebudowano zjazdy na posesje, uzupełniono oznakowanie pionowe, wykonano przejścia dla pieszych, zamontowano bariery ochronne.
Wartość całkowita projektu: 1 975 177,15 zł, w tym środki własne powiatu  493 794,88 zł, Gminy Działoszyce 124 067,89 zł, Gminy Kije 67 748,61 zł, Gminy Michałów 96 193,03, Gminy Pińczów 80 269,28 zł, Gminy Złota 125 516,06 zł

 

ROK 2015
"Przebudowa dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej"
 
Przedmiotem projektu była przebudowa odcinków dróg powiatowych  o łącznej długości 9,6 km: 2,4km nr 0871T Zaryszyn-Wola Knyszyńska-Stępocice; 1,5 km nr 0011T Wierzbica-Górki-Wymysłów-Żydówek; 1,3km nr 0178T Michałów-Wrocieryż-Sędowice-gr. powiatu; 0,9 km nr 0021T Chmielnik-Pińczów; 1,0 km nr 0077T Zakamień-Bogucice-Gacki-Chroberz; 0,4km nr 0069T Chroberz-nieprowice; 1,2 km nr 0077T probołowice-Miernów; 0,2 km nr 0178T Michałów-Wrocieryż-Sędowice-gr.powiatu; 0,7 km nr 0021T Chmielnik-Pińczów. W zakresie projektu wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, wybudowano chodnik, poszerzono jezdnię, przebudowano pobocza, wybudowano zatoki autobusowe, wykonano renowację rowów, przebudowano zjazdy na posesje, uzupełniono oznakowanie pionowe, zamontowano oznakowanie przejść dla pieszych z sygnalizacją lampami LED, wykonano przejścia dla pieszych, zamontowano bariery ochronne.
Wartość całkowita projektu 3 734 644,44 zł, w tym środki własne powiatu 933 633,58 zł, Gminy Działoszyce 231 953 zł, Gminy Kije 108 255 zł, Gminy Michalów 108 185 zł, Gminy Pińczów 188 905,86 zł, Gminy Złota 296 360 zł. 

 

ROK 2016
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0068T Kozubów-Dzierążnia-Drożejowice w m. Dzierążnia"
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej na odcinku o długosci 680 mb w miejscowości Dzierażnia. w zakresie projektu wykonano remont jezdni, dwustronnych poboczy, jednostronnych poboczy, wybudowano chodnik, wyremontowano most, wyremontowano zjazdy publiczne i indywidualne.
Wartość całkowita projektu : 324 380,89 zł, w tym środki własne powiatu 81 096,89zł, Gminy Działoszyce 81 095zł

 

ROK 2017 
"Przebudowa dróg powiatowych nr 0016T, 0191T, 0070T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci"
Przedmiotem projektu była przebudowa odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 2970 mb. W zakresie projektu był remont nawierzchni jezdni, przepustów pod zjazdami i pod koroną drogi, wykonanie jezdni z jednostronnym poboczem i obustronnym poboczem , nawierzchni chodnika, barier ochronnych.
Wartość całkowita projektu: 1 294 989,49 zł, w tym środki własne powiatu 307 384,16 zł, Gminy Kije - 92 415,63 zł, Gminy Michałów 155 146,94 zł, Gminy Złota 92 548,76 zł

"Przebudowa dróg powiatowych nr 0017T, 0181T, 0073T w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej" 
Przedmiotem projektu była przebudowa odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 2523 mb. W zakresie projektu wykonano nawierzchnię jezdni, jednostronne i obustronne pobocza, przepusty pod zjazdami, nawierzchnię chodników.
wartość całkowita projektu: 1 014 174,67 zł, w tym środki własne powiatu 267 087,34 zł, Gminy Michałów 118 129,97 zł, Gminy Pińczów, 91 339,89 zł, Gminy Złota 57 617,47zł.

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»