Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013


Oś 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu
Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

Projekt realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie 
ROK 2007-2013
Projekt: Poprawa warunków rozwoju gospodarczego powiatu pińczowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 0021T Chmielnik - Pińczów na odc. Szarbków - Włochy dł. 3,32km etap I
Przedmiotem projektu była przebudowa drogi powiatowej, która jest jedną z najbardziej obciążaną ruchem samochodów ciężarowych na terenie powiatu pińczowskiego.
Wartość projektu 2 721 353,14zł (w tym wkład własny 1 095 722,86zł)

Oś 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe , turystykę i sport
Działanie 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego , turystyki i sportu

Projekt realizowany przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie 
ROK 2008-2014
Projekt: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie

Przedmiotem projektu była budowa hali widowiskowo sportowej w oparciu o autorski projekt architekta mgr.inż. Pawła Tiepłowa. inwestycja od początku stanowiła wspólne przedsięwzięcie Powiatu Pińczowskiego i Gminy Pińczów  realizowane w myśl Porozumienia z 12 lutego 2007 roku.
Powstała hala zajmuje 3738,40m2 powierzchni zabudowy i 4060,40m2 powierzchni użytkowej.
W hali znajdują się: pełnowymiarowe boisko (28 m x 48 m) do prowadzenia gier i sportu halowego, sale boczne do uprawiania tenisa stołowego, alternatywnie boksu, judo, karate czy zapasów, rekreacji ruchowej, fitnessu, stała ścianka wspinaczkowa o wysokości 9 m,  trybuny stałe dla 622 osób, miejsca dostawne na płycie boiska w czasie występów artystycznych na 200 osób, zaplecze techniczne oraz sala konferencyjna dla 115 osób.
Wartość Projektu 14 400 300,65zł (w tym: środki Unii Europejskiej 4 682 429,73, środki krajowe Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki  - 2 800 000,00zł, wkład własny powiatu i gminy - 6 957 870,02zł)

Oś 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport.
Działanie 5.1. - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia

Projekt realizowany przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
ROK 2009-2010
Projekt: Wzrost dostępności i jakości specjalistycznych usług medycznych na terenie powiatu pińczowskiego poprzez modernizację, przebudowę, doposażenie medyczne i techniczne ZOZ-u w Pińczowie.
Przedmiotem projektu była przebudowa budynku byłej pralni szpitalnej pod potrzeby ZOL-u (utworzenie 42 łóżkowego odcinka pielęgniarskiego) oraz Pracownia Rehabilitacji, remont struktury zewnętrznej "starego" ZOL-u (wymiana stolarki, docieplenie dachu, ścian, nowe elewacje), wymianę części stolarki okiennej w pawilonie łóżkowym, zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i nowego wyposażenia pomieszczeń chorych
Wartość projektu  3 311 706,23zł (w tym wkład własny powiatu 1 324 682,49zł)

Oś 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska
4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Projekt realizowany przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
ROK 2009-2014
Projekt: Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego 

Przedmiotem projektu była przebudowa systemów grzewczych dla Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie.
W ramach zadań zmodernizowane zostały istniejące 2 kotłownie węglowe (ZSZ, SOSW) opalane węglem na opalane gazem, wybudowana została 1 dodatkowa kotłownia (LO), zamontowany został zestaw solarny (DPS) oraz wymieniona została instalacja centralnego ogrzewania w LO i ZSZ (budynek dydaktyczny i internat).
Wartość projektu  2 040 749,16zł (w tym środki własne powiatu 820 194,58, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach V Konkursu programu "System zielonych inwestycji"(GIS) cz. 1 "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" - 200 180,00zł)

Projekt w części dla powiatu pińczowskiego realizowany przez Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
ROK 2009-2015
Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności  publicznej na terenie powiatu buskiego i powiatu pińczowskiego
Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenów powiatu buskiego i powiatu pińczowskiego. Realizowany w partnerstwie z gminami powiatu buskiego i  Powiatem Buskim, który był liderem projektu.
W ramach projektu dla powiatu pińczowskiego wykonano termomodernizację budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie - dydaktycznego z łącznikiem i salą gimnastyczną oraz internatu ZSZ oraz Liceum Ogólnokształcącego. W ramach robót była wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian wraz z nową wyprawa elewacyjną, docieplenie stropodachu wraz z pokryciem oraz obróbkami i orynnowaniem.
Wartość projektu  9 883 987,93zł, z czego dla powiatu pińczowskiego: 1 350 844,60zł  (w tym środki własne 300 541,30zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach V Konkursu programu "System zielonych inwestycji" (GIS) cz. 1. "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" - 374 881,00zł

Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Indywidualny projekt kluczowy realizowany w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim (lider) przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz Wydział Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie
ROK 2010-2015
Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Przedmiotem projektu w części powiatu pińczowskiego było utworzenie tematycznych baz danych dla powiatu pińczowskiego  dla potrzeb systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego, zakup oprogramowania specjalistycznego i aplikacyjnego, zakup sprzętu komputerowego, plotera, serwerów wraz z siecią, wdrożenie systemu, adaptacja pomieszczeń LCPD.
Wartość projektu w części dla powiatu pińczowskiego 849 844,98zł (w tym wkład własny powiatu 119 144,41zł)

 

Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa  społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działanie 2.2. Budowa struktury społeczeństwa informacyjnego

Projekt realizowany w partnerstwie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (lider) i Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie w części dot. powiatu pińczowskiego
ROK 2014-2015
Projekt: Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
Przedmiotem projektu była informatyzacja szpitala: budowa sieci strukturalnej, zakup oprogramowania (EDM) i sprzętu komputerowego oraz ucyfrowienie RTG.
Wartość projektu dla powiatu pińczowskiego: 1 082 112,26zł (w tym wkład własny powiatu 200 612,44zł)


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»