Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2022-06-22 14:20:30 (czytane: 548)

Przewodniczący Rady Powiatu informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 9.00 
w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy 
ul. Republiki Pińczowskiej 42 odbędzie się sesja Rady Powiatu. 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Przedstawienie przez Starostę Pińczowskiego „Raportu o stanie powiatu pińczowskiego za 2021 rok”. 
 5. Debata nad „Raportem o stanie powiatu pińczowskiego za 2021 rok”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Pińczowskiego wotum zaufania. 
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 i sprawozdania finansowego powiatu pińczowskiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
 8. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 
 9. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pińczowskiego za 2021 rok.
 11. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu pińczowskiego za 2021 rok. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pińczowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń szpitalnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2022-2034.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zakończenie obrad.  


Przewodniczący Rady Powiatu
/- Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Amelia Miśtal, uczennica pińczowskiego "Kołłątaja" finalistką prestiżowego konkursu

Amela Miśtal z Chrabkowa w gminie Pińczów została finalistka ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego....