Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Powiatu

Dodał: Sylwia Robak Data: 2023-09-08 12:38:59 (czytane: 323)

Przewodniczący Rady Powiatu uprzejmie informuje, że w dniu 13 września 2023 roku o godz. 10.00 w budynku Powiatowego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji przy 
ul. Republiki Pińczowskiej 42, odbędzie się sesja Rady Powiatu

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego realizowanych na terenie powiatu pińczowskiego przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach rejon Pińczów. 
 5. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy samorządu powiatu pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XL/276/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2023 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale NR XLII/291/2023 Rady Powiatu w Pińczowie  z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. „Dziś uczeń – jutro student”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pińczowskiego na lata 2023-2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.  
 13. Aktualna sytuacja finansowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie. 
 14. Informacja z pracy Zarządu Powiatu.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zakończenie obrad.   
 

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Ireneusz Gołuszka

Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Chleb nasz powszedni…

Po kilkunastu dniach opadów pogoda się poprawiła, rolnicy szczęśliwie zakończyli żniwa, a w sobotę 26 sierpnia 2023 roku mogli oficjalnie...