Stowarzyszenie Sursum Corda - 2023


EDUKACJA PRAWNA STOWARZYSZENIA SURSUM CORDA

W 2023 ROKU

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pińczowskiego.

Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Gdzie otrzymasz DARMOWĄ pomoc?

 pinczowski_plakat_a3.jpg

pinczowski_ulotka_2023_1.jpg 

pinczowski_ulotka_2023_2.jpg 

Komu i w jakim zakresie przysługuje DARMOWA pomoc?  

 • Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
 1. Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest dodatkowe oświadczenie, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.
 3. Obowiązuje rejestracja na porady za pośrednictwem urzędu starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu. Elektroniczny ogólnopolski system rejestracji działa na stronie zapisy-np.ms.gov.pl. 
 • Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?  
 1. informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 2. wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw
 4. w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 5. poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 6. nieodpłatną mediację. 
 •  Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie? 
 1. rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 2. poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 3. wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 4. skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 5. nieodpłatną mediację. 
 • Co obejmuje nieodpłatna mediacja? 

NPP i NPO obejmuje także świadczenie nieodpłatnej mediacji (jeśli nie skierował do niej sąd lub inny podmiot). Możesz liczyć na:

 1. poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 
 •  Nieodpłatna pomoc dla Uchodźcow z Ukrainy / Безкоштовна допомога біженцям з України 
 1. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy
 2. Для отримання додаткової інформації відвідайте:  www.sc.org.pl/ukraina/nieodplatna-pomoc-prawna-dla-uchodzcow-z-ukrainy  

 Edukacja prawna - artykuły tematyczne

 1. Małżeńskie umowy majątkowe. Czemu służą i czy warto je zawierać?                                           https://www.sc.org.pl/malzenskie-umowy-majatkowe-2023/
 2. Egzekucja komornicza           https://www.sc.org.pl/egzekucja-komornicza-2023/
 3. Upadłość konsumencka – skuteczne oddłużenie    https://www.sc.org.pl/upadlosc-konsumencka-skuteczne-oddluzenie-2023/
 4. Utrata pracy – jaki przysługuje nam zasiłek? Co z ubezpieczeniem?        https://www.sc.org.pl/utrata-pracy-2023/
 5. Prawo do renty rodzinnej                         https://www.sc.org.pl/prawo-do-renty-rodzinnej-2023/
 6. Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy         https://www.sc.org.pl/mobbing-w-pracy-2023/

  

 Słuchawiska prawne: 

porozmawiajmy o prawie 

 1. Zasiedzenie nieruchomości     https://youtu.be/AW0kZ0Fup90
 2. Zadatek, a zaliczka     https://youtu.be/qlsQBLP3uq0 

Prawo przez 365 dni! Kalendarz 2023 r.

prawo_kalendarz.png 

 

 Materiały edukacyjne do pobrania:

Kwartalnik młodzieżowy   „Z pafagrafem na Ty”:

kwartalnik.png 

 

Materiały informacyjne Stowarzyszenia Sursum Corda 

Prawa i ulgi przysługujące seniorom w życiu codziennym

Prawo wyborcze

Ochrona prawna wizerunku – o czym należy pamiętać publikując zdjęcia w sieci

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny

Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna

Rasizm i dyskryminacja – odpowiedzialność karna

Ochrona przedemerytalna

Odpowiedzialność cywilna i karna osób poniżej 18 roku życia

Różne rodzaje najmu mieszkania – alternatywy dla kredytu

Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej

Niepełnosprawność – instytucje orzekające, procedury, tryb i zasady orzekania

Obowiązek szkolny – o czym powinni pamiętać rodzice?

Prawo do mieszkania komunalnego i socjalnego

Pomoc osobom mobbingowanym i dyskryminowanym w pracy

Prawo do renty rodzinnej

Utrata pracy – jaki przysługuje nam zasiłek? Co z ubezpieczeniem?

Upadłość konsumencka – skuteczne oddłużenie

Egzekucja komornicza

Małżeńskie umowy majątkowe. Czemu służą i czy warto je zawierać?

 

Słuchowiska prawne: porozmawiajmy o prawie

 

 •  Zadatek, a zaliczka


 • Zasiedzenie nieruchomości

 

 • Podstawowe pojęcia prawnicze

 

 • Czym różni się rozwód od separacji? 

 

 • Alimenty – komu przysługują, kto jest uprawniony i jak długo je płacić?


 • Władza rodzicielska po rozwodzie – co oznacza jej ograniczenie

 

Materiały edukacyjne do pobrania:

Kwartalniki młodzieżowe  „Z paragrafem na Ty”:

 

 

Poradniki prawne

 

 

E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego

 

 

Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa:

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pinczowski-2023/

 

Kampania społeczna dla seniorów – pakiet materiałów edukacyjnych dla osób starszych

https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pinczowski-2023/ 

 

E-ulotka prawna dla młodzieży 


Jarmark Nadnidziański

08/17/2017

wiecej..

Dożynki Powiatowe

08/27/2017

27 sierpnia zapraszamy na Powiatowe Święto Plonów powiatu pińczowskiego.  wiecej..

Giełda Pracy już 14 września

09/14/2017

Młodzieżowe Centrum Kultury zaprasza na Giełdę Pracy.  wiecej..

koncert POZYTYWNIE NAKRĘCENI

11/11/2017

 11 listopada 2017 roku zapraszamy na jubileuszowy koncert zespołu POZYTYWNIE NAKRĘCENI koncert odbędzie się w hali widowiskowo sportowej w Pińczowie o godz. 17:00 WSTĘP WOLNY wiecej..

VI Otwarty Turniej Tańca - Pińczów 2018

04/28/2018

wiecej..

Nasz Patronat

więcej

Imprezy

więcej

Sport

Półfinały Ligi Ministranckiej w Pińczowie

W sobotę, 13 maja w Hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie odbył się półfinały Diecezjalnej Ministranckiej Ligi Piłkarskiej. więcej»